13 października odbyły się w Dąbrowie Górniczej ogólnopolskie obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. W trakcie uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska wręczył laureatom statuetki bł. Gerarda oraz dyplomy.

W tym roku nagrodę w kategorii lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny otrzymał Marcin Podgórski, a w kategorii zarządzanie ratownictwem – Jan Kawulok. Nagrodę otrzymało również Wojsko Polskie w kategorii osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Kategoria lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny

Marcin Podgórski – czynny ratownik medyczny, od ponad 19 lat związany z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a od 2012 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. ratownictwa medycznego, organizacji i planowania w Centrali LPR. Od wielu lat jest czynnym instruktorem ACLS, PALS, TCCC, PHTLS. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne zarówno w pracy w zespołach ratownictwa medycznego, na oddziałach intensywnej terapii i centrum leczenia urazów wielonarządowych. Od ponad 7 lat przekazuje wiedzę studentom kierunków ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa na uczelniach wyższych, w tym od 2018 roku w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest członkiem Mobilnej grupy zabezpieczenia medycznego LPR.

Kategoria osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne

Wojsko Polskie – realizując swoją misję zapewnienia bezpieczeństwa Ojczyźnie i jej obywatelom, zaangażowało się w walkę z pandemią COVID-19. Żołnierze wojsk operacyjnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, wojskowej służby zdrowia, a także pracownicy cywilni resortu obrony narodowej wspierali cywilne instytucje swoim zaangażowaniem, doświadczeniem oraz poświęceniem. W tym trudnym czasie żołnierze po raz kolejny sprawdzili się i pokazali że każdy może na nich liczyć. Byli wszędzie tam, gdzie potrzebna była pomoc. W okresie pandemicznym wojskowe ciężarówki transportowały zaopatrzenie dla Służby Zdrowia, zauważalni byli wojskowi chemicy prowadzący dezynfekcję czy członkowie Wojsk Obrony Terytorialnej pomagający w szpitalach. Wojskowy mundur w czasie pandemii był symbolem wsparcia i bezpieczeństwa.

Kategoria zarządzanie ratownictwem

Jan Kawulok – Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, który od prawie trzydziestu pięciu lat, zajmuje się organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Aktywnie uczestniczy w pracach Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Oprócz działalności zawodowej Jan Kawulok angażuje się mocno w działalność samorządów. Od roku 2006 jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Przez cały ten okres zajmuje się problematyką ochrony zdrowia pracując w Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego. W województwie śląskim jest osobą o najdłuższym stażu pracy w zakresie kierowania placówkami ochrony zdrowia. Jan Kawulok jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego również o najdłuższym stażu (16 lat - 4 kadencje).


Źródło: Ministerstwo Zdrowia