Narażenie zawodowe na działanie wysokich poziomów pestycydów może zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób serca i udarów mózgu, nawet u ogólnie zdrowych osób. Badania podkreślają znaczenie stosowania środków ochrony osobistej przy pracy z pestycydami i uwzględniania ekspozycji na pestycydy jako chorobotwórczy czynnik ryzyka w wywiadzie medycznym.

Badania były przeprowadzone na ogólnie zdrowej grupie japońsko-amerykańskich mężczyzn na Hawajach, a ich wyniki opublikowane w Journal of the American Heart Association, czasopiśmie wydawanym przez American Heart Association.

Pod lupę wzięto osiem tysięcy mężczyzn w wieku od 45 do 68 lat, którzy podali swój zawód. Grupa uczestników przeszła wiele badań, a naukowcy śledzili wszystkie przyczyny zgonu. Dane dotyczące częstości występowania chorób serca i udarów były gromadzone przez okres 34 lat obserwacji.

Narażenie na pestycydy zostało oszacowane przy użyciu odpowiedniej skali, która ocenia intensywność i długość narażenia zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Naukowcy na podstawie obserwacji stwierdzili, że mniej więcej 45% wyższe ryzyko wystąpienia chorób serca lub udaru mózgu istnieje u mężczyzn o wysokim narażeniu na pestycydy. Nie stwierdzono istotnego związku między niskim lub umiarkowanym narażeniem na pestycydy a ryzykiem wystąpienia choroby serca lub udaru mózgu.

Pestycydy mają długi okres półtrwania, więc skutki zdrowotne mogą wystąpić po wielu latach od narażenia. Analizując różne opóźnienia czasowe, naukowcy ustalili, że maksymalny wpływ narażenia na choroby serca i ryzyko udaru mózgu miał miejsce w ciągu pierwszych 10 lat.

"Po 34 latach obserwacji mężczyzn, związek między narażeniem na pestycydy w pracy a chorobami serca i udarami mózgu nie był już istotny. Stało się tak prawdopodobnie dlatego, że inne czynniki związane ze starzeniem się stały się ważniejsze, maskując możliwy związek między pestycydami a chorobami układu krążenia w późniejszym okresie życia", odpowiadają naukowcy.

Poprzednie badania wykazały, że mężczyźni i kobiety mogą różnie reagować na ekspozycję na pestycydy. Jedna klasa pestycydów może powodować u kobiet zawał serca, ale nie wśród mężczyzn i na odwrót. Hormony mogą również odgrywać rolę we wpływie narażenia na pestycydy i rozwoju chorób układu krążenia.

Źródło: sciencedaily.com