W związku z rozwojem jednostki POLCRIN (polskiego oddziału organizacji ECRIN) oraz tworzeniem sieci współpracujących ze sobą ośrodków badań klinicznych w naszym kraju, do grona ośrodków badawczych w sieci POLCRIN dołączył Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

POLCRIN (Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network) to krajowa sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będąca częścią ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN - Europejska Sieć Infrastruktur Badań Klinicznych (ang. European Clinical Research Infrastructure Network). Sieć ECRIN jest organizacją typu non-profit, która powstała, aby promować i ułatwiać prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych na naszym kontynencie. Działalność ECRIN skupia się na badaniach klinicznych zainicjowanych przez sponsorów akademickich, a także przez małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora biotechnologii i wyrobów medycznych.

23 sierpnia 2019 r. Polska – jako POLCRIN – oficjalnie dołączyła do sieci ECRIN, ze statusem tzw. obserwatora. Instytucją reprezentującą nasz kraj w ECRIN została Agencja Badań Medycznych. Aktualnie do sieci ECRIN należy dwanaście krajów: dziewięć z nich posiada status członka (Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy i Portugalia), a pozostałe trzy ma status obserwatora (Polska, Słowacja, Szwajcaria). Tym samym sieć ECRIN obejmuje obszar zamieszkały przez około 350 mln obywateli Europy.

Obecnie, w ramach Sieci POLCIRN, współpracę rozpoczęły trzy placówki:

  • Narodowy Instytut Kardiologii
    Reprezentant ośrodka - dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, Reprezentnt Krajowy
  • Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
    Reprezentant ośrodka - dr n. med. Marek Migdał, Koordynator Krajowy ds. Badań Pediatrycznych
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
    Reprezentant ośrodka - Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, Zastępca Reprezentanta Krajowego

Źródło: ABM