22 kwietnia br. w prasie oraz na stronie internetowej www.mamdobrycholesterol.pl ukaże się Narodowy Test Ryzyka Chorób Serca i Naczyń „Mam dobry cholesterol”. Został on opracowany przez grupę Specjalistów pod patronatem Szpitala Praskiego w Warszawie.

Ma on uświadomić każdemu Polakowi, jakie są czynniki ryzyka chorób serca i naczyń, oraz co należy robić, by zminimalizować ryzyko zachorowania.

Narodowy TEST Ryzyka Chorób Serca i Naczyń „Mam dobry cholesterol” to 53 szczegółowo opracowane pytania podzielone na 6 kategorii – badania, dieta, aktywność fizyczna, używki, czynniki genetyczne, oraz stres i inne czynniki. Każde pytanie zostało opatrzone komentarzem „Dlaczego to ważne?” wyjaśniającym wpływ danego czynnika na serce i układ krwionośny. Do wszystkich kategorii skonstruowano odpowiedzi, których celem jest pomoc w określeniu dziedziny, w której badany popełnia najwięcej błędów, a także zmotywowanie go do lepszego działania i większej dbałości o własne zdrowie.