W rozwijającej się dziedzinie immunoterapii zaskakująco niewiele wiadomo na temat odporności na nowotwory przerzutowe w miejscach takich jak węzły chłonne, częste miejsce, w którym nowotwory rozprzestrzeniają się po raz pierwszy. Węzły chłonne działają nie tylko jako brama dla komórek rakowych do przemieszczania się po całym ciele, ale są także domem dla zwalczających infekcje białych krwinek zwanych limfocytami T. W niektórych przypadkach limfocyty T w węzłach chłonnych aktywują się, aby zabić atakujące komórki rakowe. W innych przypadkach ten proces wyraźnie zawodzi.

Aby odpowiedzieć na potrzebę zrozumienia dlaczego, naukowcy z laboratorium dr Mary Jo Turk, współdyrektora Programu Badawczego Immunologii i Immunoterapii Raka w Dartmouth i Dartmouth-Hitchcock's Norris Cotton Cancer Center (NCCC) spędzili ostatni rok na badaniu odporności do przerzutowego raka w węzłach chłonnych.

Podczas gdy limfocyty T mogą swobodnie przemieszczać się z węzłów chłonnych do krwiobiegu i z powrotem do węzłów chłonnych, naukowcy w laboratorium Turka odkryli nową populację zwalczających nowotwory limfocytów T, które nie krążą, ale raczej pozostają w węzłach chłonnych, gdzie zapewniają ochronę przed czerniakiem. „Te limfocyty T, z jakiegoś powodu, zmieniły swój program i pozostają w węzłach chłonnych, gdzie utrzymują się i zabijają komórki nowotworowe przez wiele miesięcy, nigdy nie wchodząc do krążenia” – mówi Turk.

Wykazano, że te długowieczne komórki T, zwane „komórkami T pamięci rezydującymi w węzłach chłonnych”, przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się czerniaka u myszy. Zespół Turka odkrył, że kiedy komórki czerniaka zostały umieszczone z powrotem myszom, które miesiąc wcześniej zostały wyleczone z raka immunoterapią, węzły chłonne były nadal odporne na raka – czerniak nie urósł.

„Zidentyfikowaliśmy również limfocyty T o podobnych cechach w węzłach chłonnych pacjentów zaatakowanych przez czerniaka, co pokazuje, że podobne populacje istnieją u ludzi” – ujawnia Turk.

Analiza obliczeniowa danych próbek czerniaka z The Cancer Genome Atlas wykazała, że obecność limfocytów T z tą sygnaturą genową przewidywała lepsze wyniki i lepszą przeżywalność pacjentów z czerniakiem u ludzi z przerzutami do węzłów chłonnych. „Badania te ujawniają nową populację limfocytów T, która jest niezbędna do przeciwdziałania najwcześniejszym stadiom przerzutów raka” – mówi Turk.

Chociaż koncepcja limfocytów T zajmujących węzły chłonne nie jest całkowicie nowa, nigdy nie została wykazana w przypadku raka.

Zespół, w tym klinicyści z Dartmouth-Hitchcock Medical Center, a także badacze z Baylor College of Medicine kierowani przez biologa obliczeniowego, dr Chao Cheng, zastosowali innowacyjne techniki sekwencjonowania w celu zidentyfikowania unikalnego profilu transkrypcyjnego, który sprawia, że te rezydentne limfocyty T są specyficzne dla limfy w węzłach i raka. „Odkryliśmy, że te komórki mają unikalny profil ekspresji genów, który odróżnia je od komórek w krążeniu oraz od limfocytów T pamięci, które rezydują i chronią inne tkanki, takie jak skóra” – mówi Cheng.

W nadchodzącym roku zespół badawczy Turków ma nadzieję lepiej zrozumieć, w jaki sposób te komórki pamięci T są najskuteczniej generowane i aktywowane w węzłach chłonnych. Ostatecznym celem jest zrozumienie, w jaki sposób komórki T pamięci mogą być rozmieszczane w tkankach, aby skutecznie blokować rozprzestrzenianie się raka.

Źródło: sciencedaily.com