Wyniki badań dotyczą stanu, w którym komórki nabłonka barwnikowego siatkówki, czyli warstwie podtrzymującej siatkówkę, przekształcają i rozwijają cechy bardziej agresywnych komórek mezenchymalnych. Stan ten może być wywołany przez starzenie się, cukrzycę lub uraz oka. Powoduje to rozwój błon włóknistych, które przypominają uszkodzone komórki znajdujące się w tkance bliznowatej siatkówki i mogą prowadzić do jej odwarstwienia.

Nikotynamid, jedna z form witaminy B3 może hamować agresywne transformacje komórek podczas gojenia się ran i może być kluczem do opracowania terapii w leczeniu zwłóknieniowych chorób oczu, które pogarszają wzrok, zgodnie z nowym badaniem Mount Sinai opublikowanym w Stem Cell Reports.

Naukowcy odkryli, że nikotynamid nie tylko hamuje transformacje komórkowe, ale może również odwrócić zmiany komórkowe i spowolnić rozwój chorób oczu, które mogą prowadzić do utraty wzroku. Stosując nikotynamid jako terapię do ludzkich dorosłych komórek in vitro, naukowcy odkryli, że pochodna witaminy B3 spowolniła agresywną transformację komórkową i może promować odwrotne przejście od mezenchymalnego do nabłonkowego, pomagając zachować oryginalną tożsamość komórki.

„To pierwsze badanie, które pokazuje w jaki sposób nikotynamid może hamować nieprawidłowe gojenie się ran i odwracać rozwój błon związanych z tkanką bliznową” - powiedział dr Timothy Blenkinsop, główny autor badania.

To odkrycie pomaga zrozumieć proces gojenia i odróżnić dobry stan zapalny od złego. Pożądany stan zapalny zasadniczo popycha system do zmian regeneracyjnych, podczas gdy złemu zapaleniu może tworzyć szkodliwe tworzenie się blizn.

Naukowcy zidentyfikowali również zmiany epigenetyczne i molekularne zachodzące podczas procesu przejścia do komórki. Terapia nikotynamidowa spowodowała szerokie zmiany w sekwencji DNA komórek, wywołując zmiany w ponad 40 000 zidentyfikowanych regionach chromosomalnych. Naukowcy zaobserwowali, że nikotynamid był związany z masową reorganizacją wzorców komórkowych, szczególnie z indukowaniem elementów wzmacniających, które prowadzą do zmiany stadium komórkowego w siatkówce. Aktywował elementy regulatorowe w komórkach, w tym czynniki transkrypcyjne, które są głównymi regulatorami transformacji komórkowej.

Źródło: eurekalert.org