Badacze zrobili ważny krok naprzód w opracowaniu modelu kontrolowanej infekcji u ludzi do testowania szczepionek przeciw leiszmaniozie.

W badaniu prowadzonym przez University of York zidentyfikowano i scharakteryzowano nowy szczep pasożyta Leishmania, który będzie stanowić podstawę nowego modelu kontrolowanego zakażenia ludzi w przypadku choroby przenoszonej przez ukąszenia much piaskowych. Zespół następnie wyprodukował pasożyta zgodnie ze standardami wymaganymi do stosowania w badaniach klinicznych na ludziach.

Zastosowanie modeli kontrolowanych infekcji u ludzi już okazało się nieocenione w przyspieszaniu rozwoju szczepionek przeciwko cholerze, malarii, durowi brzusznemu, grypie i innym ważnym chorobom zakaźnym. Takie modele powstają też w ramach walki z COVID-19.

Szacuje się, że około miliarda ludzi na całym świecie jest zagrożonych zakażeniem leiszmaniozą w ponad 98 krajach.

Profesor Paul Kaye z Hull York Medical School, który kierował badaniem, powiedział: „Jest to ważny kamień milowy w rozwoju szczepionek przeciw leiszmaniozie, przybliżający nas o krok bliżej do zdobycia narzędzi potrzebnych do oceny potencjalnie lub rzeczywiście zmieniających życie szczepionek w odpowiednim czasie i w opłacalny sposób.

„Zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z badaniami klinicznymi na dużą skalę ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę ograniczone fundusze dostępne na opracowanie szczepionek na zaniedbane choroby, takie jak leiszmanioza”.

Kolejna faza projektu badawczego będzie miała na celu rekrutację zdrowych ochotników do udziału w badaniu klinicznym, aby zobaczyć, jak organizm reaguje na pasożyta i określić, ilu uczestników będzie potrzebnych w przyszłych próbach szczepionek w celu określenia skuteczności szczepionki.

Leiszmanioza charakteryzuje się wolno gojącymi się owrzodzeniami skóry, które mogą rozprzestrzeniać się na inne obszary ciała lub powierzchnie błony śluzowej, zostawiając piętno na całe życie lub na narządy wewnętrzne, prowadząc do potencjalnie śmiertelnej leiszmaniozy trzewnej. Obecne terapie farmakologiczne są nieodpowiednie i obecnie nie ma szczepionek przeciwko leiszmaniozie u ludzi. Corocznie odnotowuje się 1 500 000 nowych przypadków i 20 000–30 000 zgonów.

Źródło: sciencedaily.com