Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło ósmą edycję konkursu w ramach programu Lider, którego celem jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. Za otrzymane finansowanie laureaci będą mogli realizować swoje innowacyjne projekty i zarządzać własnym zespołem badawczym.

Wśród laureatów konkursu, którzy otrzymają najwyższe, wynoszące 1,2 mln zł, dofinansowanie swoich badań znalazła się dr Katarzyna Marzec z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków. Uznanie zyskał jej projekt badawczy "Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej".

Niewiele mniejsze wsparcie (w wysokości 1 199 625 zł) uzyskał dr Marcin Magierowski z UJ Collegium Medicum na projekt "Nowe pochodne niesteroidowych leków przeciwzapalnych uwalniające siarkowodór w leczeniu oraz prewencji schorzeń błony śluzowej przełyku".

Udział w programie Lider daje młodym naukowcom szansę, by prowadzić własny projekt badawczy i zarządzać zespołem naukowców. Jednocześnie program stymuluje współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami, a także mobilność uczonych wewnątrz sektora nauki oraz pomiędzy nauką i przemysłem. W ósmej edycji programu dofinansowanie otrzymają 34 projekty, których łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 39 mln 150 tys. zł.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie