Neurony znalezione w ludzkim oku wyświetlają pewnego rodzaju formularz z korekcją błędów w zbiorze sygnałów wizualnych, które wysyłają do mózgu, co wynika z nowego badania opublikowanego w "PLOS Computational Biology".

Poprzednie badania wykazały, że grupy neuronów w całym układzie nerwowym wykazują wspólne wzory sygnałowe w odpowiedzi na bodźce. Te wzorce przenoszą inne informacje niż to, co może być przekazywane przez każdy pojedynczy neuron na własną rękę. Jednak szczegóły tej zbiorowej sygnalizacji są słabo poznane.

W nowym badaniu, Jason Prentice z Uniwersytetu Princeton w New Jersey oraz jego współpracownicy, koncentrują się na komórkach zwojowych siatkówki. Neurony te, znajdujące się w tylnej części oka, odbierają informacje z komórek światłoczułych i przekazują je do mózgu. Wiele komórek zwojowych siatkówki może monitorować ten sam obszar widzenia, a badacze podają hipotezę, że ta redundancja może pozwolić na korektę błędów.

Aby to zbadać, naukowcy wykorzystali bodźce wizualne do aktywacji grupy około 150 komórek zwojowych siatkówki z nakładających się obszarów wizualnych i nagrali ich odpowiedź. Użyli danych do budowy modelu matematycznego aktywności komórek zwojowych siatkówki i analizowali te wzory i organizację.

Model ten ujawnił, że wizualny bodziec bardziej niezawodnie aktywuje zbiorowe sygnały komórek zwojowych siatkówki niż sygnały z poszczególnych komórek. To sugeruje, że aktywność zbiorowa pozwala na korekcję błędów i wynika z tego przekazywanie dokładniejszej informacji wizualnej. W międzyczasie dochodzi też do tłumienia „szumu" wprowadzonego przez nieregularną aktywność poszczególnych komórek.

Nowy model jest bardziej dokładny niż w poprzednich modelach opracowanych w celu zbadania działania tej zbiorowej sygnalizacji neuronów. Dostarcza on nie tylko nowych informacji na temat aktywności komórek zwojowych siatkówki, ale może być również stosowany do odkrywania kodów neuronowych w pozostałej części ludzkiego mózgu, mówi współautor badania Michael Berry.

Źródło: medicalnewstoday.com