Tadeusz Jędrzejczyk podpisał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Jakie zmiany wynegocjowano w trakcie rozmów na Miodowej?

Nowe zarządzenie prezesa NFZ przewiduje zmianę w rocznej bazalnej stawce kapitacyjnej oraz sprawozdawania badań diagnostycznych pozostających w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego. Od 1 stycznia dla wszystkich lekarzy POZ przewidziano stawka w wysokości 136,80 zł na każdego pacjenta, od 1 lipca dla lekarzy POZ wykonujących wybrane badania, zostanie wprowadzona wyższa stawka w wysokości 140,04 zł, natomiast od 1 października dla lekarzy, u których liczba wykonywanych badań przekroczy określony przez prezesa funduszu wskaźnik, zostanie wprowadzona kolejna stawka w wysokości 144 zł.

Nowe wskaźniki korygujące

Dodatkowo zarządzenie wprowadziło również wskaźniki korygujące nowo wyznaczoną grupę wiekową pacjentów w wieku 40 - 65 lat. Jak będą kształtować?

W zależności od grupy wiekowej wyniosłą:

136,80 x 2,0 - za pacjenta powyżej 65 roku życia,
136,80 x 2,0 - za pacjenta do 6 roku życia,
136,80 x 1,2 - za pacjenta od 7 do 19 roku życia,
136,80 x 1,0 - za pacjenta od 20 do 39 roku życia,
136,80 x 1,1 - za pacjenta od 40 do 65 roku życia.

Dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej lekarze otrzymają współczynniki korygujący na poziomie 2,5.
Zmiany obejmą także pielęgniarki i położne, dla których od 1 stycznia stawka wzrośnie o 7,21proc., a stawka efektywna o 8,35 proc. Świadczenia pielęgniarki POZ wyniosą 28,56 złotych, położnej POZ 14,76 złotych, natomiast transportu sanitarnego w POZ 4,80 złotych.

Co z zieloną książeczką?
Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował także o różnicowaniu ceny porady związanej z wydaniem karty w zależności od uzyskanego przez świadczeniodawcę uśrednionego wskaźnika rozpoznawania nowotworów.  Pierwszy wskaźnik zostanie wyliczony po zdiagnozowaniu 30 pacjentów z kartą, wcześniej natomiast porada ta będzie wyceniana na 50 zł.

U lekarzy, którzy wykazali się wysokim poziomem zachowania czujności onkologicznej (1 wykryty nowotwór na 5 wydanych kart) wartość tej porady będzie wyceniona na 107 zł za każdego pacjenta. Przy kolejnych niższych wskaźnikach wykrywalności raka finansowanie przewiduje stawki dla lekarzy na poziomie 64 zł, 50 zł, a dla świadczeniodawcy POZ, u którego lekarze wykazali się czujnością wykrywania nowotworów na poziomie minimalnym (1 wykryty nowotwór na 15 wydanych kart) wycena porady zostanie obniżona do około 20 zł.


Źródło: www.pulsmedycyny.pl