Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego. Będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku i prezentuje limit za jeden gram surowca w cenach hurtowych netto, czyli w cenach zakupu dla apteki netto.

Dane ujęte w wykazie zostały opracowane na podstawie cen sprawozdanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r. (zgodnie z ustawą).

Co z limitem dla surowców, których aktualnie nie ma w wykazie?

Jeśli na dzień ustalenia wykazu Narodowy Fundusz Zdrowia nie dysponował informacjami o cenach niektórych zarejestrowanych surowców farmaceutycznych, ponieważ w badanym okresie nie były one używane i sprawozdawane do NFZ, nie wyznacza się dla nich limitu.

To oznacza, że surowce spoza opublikowanej listy finansowane są w wysokości odpowiadającej cenie ich nabycia przez aptekę. Limit dla tych surowców zostanie wyznaczony w następnym wykazie publikowanym przez NFZ.

ZOBACZ:


Źródło: NFZ