Międzynarodowe badanie koordynowane przez prof. Cristinę Campoy z Kliniki Pediatrii na Uniwersytecie w Granadzie (UGR) wykazało, że karmione piersią noworodki urodzone przez otyłe kobiety utrzymują niższą wagę w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia w porównaniu z tymi, które nie były karmione mlekiem matki.

W tej pracy, naukowcy analizowali rozwój dzieci urodzonych przez 175 kobiet (zarówno otyłych, jak i z prawidłową masą ciała) w ciągu pierwszych dwóch lat życia. Uczestniczyli oni w projekcie PREOBE (www.proyectopreobe.com). Rozwojowe badanie niemowląt przeprowadzono w 3, 6, 12, 18 i 24 miesiącu życia, według aktualnych kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Noworodki otyłych kobiet mają wagę urodzeniową znacząco wyższą niż dzieci rodzone przez zdrowe kobiety z prawidłową masą ciała. Według naukowców, jest to fakt, który od samego urodzenia, umieszcza noworodki otyłych kobiet w wyższej części krzywej masy ciała niż dzieci urodzone przez kobiety z prawidłową masą ciała, co zwiększa ryzyko otyłości w dzieciństwie i dorosłym życiu.

Grupy badanych zostały podzielone zgodnie z żywnością, jaką niemowlęta otrzymywały w 3 miesiącu życia: tylko mleko matki, tylko mleko modyfikowane dla niemowląt lub mieszanka obu.

Niższa waga

Naukowcy odkryli, że dzieci urodzone przez otyłe kobiety, które były karmione wyłącznie mlekiem matki prezentowały w 6 miesiącu życia mniejszą masę, w odniesieniu do tych, które były karmione mlekiem modyfikowanym dla niemowląt (jest ono zalecane dla niemowląt, które nie mogą być karmione piersią).

Wyniki te wskazują na mechanizm ochronny mleka matki przed ewentualnym negatywnym wpływem otyłości matki na wzrost i rozwój płodu w czasie ciąży. Mleko matki wydaje się mieć możliwość odzyskania zdrowia dziecka, które doświadczyło matczynych zmian metabolicznych w łonie matki.

Wyniki wykazały, że w wieku 6 miesięcy, karmione piersią noworodki, urodzone przez otyłe kobiety, miały masę mniejszą od tego, co odpowiadałoby ich wieku i wielkości w Body Mass Index (BMI), nawet niższą niż dzieci karmione piersią urodzone przez matki z prawidłową masą ciała.

W ten sam sposób, średni wymiar obwodu ramienia (marker składu ciała) karmionych piersią niemowląt, urodzonych przez otyłe kobiety wykazuje mniejszy profil w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia w porównaniu z karmionymi piersią niemowlętami urodzonymi przez matki z prawidłową masą.

Podsumowując, badacze podkreślają, że dzieci karmione piersią urodzone przez otyłe kobiety mają masę mniejszą niż to, co odpowiadałoby ich wieku i wielkości w Body Mass Index (BMI), niższą niż dzieci karmione mlekiem modyfikowanym dla niemowląt i niższą niż dzieci karmione piersią, urodzone przez matki z prawidłową masą ciała. Różnice te były istotne statystycznie w wieku 6 miesięcy, ale nie były obecne na etapie 24 miesięcy, co potwierdza poprawę i "zmianę pasa" centylowego w krzywej masy ciała dzieci karmionych mlekiem matki, i których matki są otyłe.

Źródło: medicalnewstoday.com