Prof. Marcin Grabowski (kierownik projektu), dr Agata Tymińska oraz dr Krzysztof Ozierański (koordynatorzy projektu) z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM otrzymali nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Medycyna i farmacja przyszłości” za realizację projektu pod tytułem „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”.

Celem badania IMPROVE-MC jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa 12-miesięcznego leczenia immunosupresyjnego prednizonem i azatiopryną w porównaniu do placebo w połączeniu ze standardową terapią, u pacjentów z wiruso-negatywnym zapaleniem mięśnia sercowego/kardiomiopatią zapalną.

Dodatkowym celem projektu ma być stworzenie gotowego do implementacji w polskim i światowych systemach ochrony zdrowia schematu diagnostyczno-terapeutycznego pozwalającego na modyfikację wytycznych leczenia zapalenia mięśnia sercowego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 832 586,40 zł w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych, wspierającego działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Prestiżowa Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju innowatorom i inwestorom, jednostkom i organizacjom, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jej celem jest popularyzacja autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.

Uroczysta gala wręczenia statuetek Inteligentnego Rozwoju laureatom piątej edycji Polskiej Nagrody odbędzie się w czasie V Forum Inteligentnego Rozwoju organizowanego w dniach 26-27 listopada 2020 roku w Uniejowie.

Patronat Honorowy nad Forum objęli m.in.: Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Zdrowia.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny