Według wstępnych badań na ludziach opublikowanych w Journal of Urology, innowacyjna technika zwana litotrypsją falową (BWL) może stanowić skuteczną, bardziej dostępną alternatywę dla nieinwazyjnego leczenia kamieni nerkowych. Według raportu Jonathana Harpera z University of Washington School of Medicine i współpracowników skoncentrowane impulsy ultradźwiękowe do rozbijania kamieni nerkowych, mogą stanowić obiecujące nowe podejście do unikania wysokich kosztów i obciążeń zdrowotnych związanych z leczeniem kamieni nerkowych. „Nowa technologia BWL z powodzeniem rozdrobniła kamienie o różnych rozmiarach, miejscach i gęstości do fragmentów poniżej dwóch milimetrów w ciągu 10 minut przy nieznacznym uszkodzeniu tkanki”.

Kamienie nerkowe są bardzo powszechnym schorzeniem, dotykającym 1 na 10 Amerykanów, których koszty leczenia wynoszą 10 miliardów dolarów rocznie. Chociaż wiele kamieni nie wymaga terapii, czasami potrzebne są inne metody terapeutyczne. Niektóre dość małe kamienie można leczyć za pomocą techniki zwanej litotrypsją pozaustrojową falą uderzeniową (ESWL), wykorzystując ją do rozbicia kamieni, aby były bardziej skłonne do samodzielnego przejścia. Zabieg ESWL przeprowadza się w szpitalu lub klinice, zazwyczaj z pacjentem poddawanym sedacji.

W przeciwieństwie do fal uderzeniowych stosowanych w ESWL, procedura BWL wykorzystuje „krótkie impulsy harmoniczne” energii ultradźwiękowej – potencjalnie pozwalając na rozbicie kamieni w krótszym czasie bez potrzeby sedacji lub znieczulenia. Badania przedkliniczne potwierdziły skuteczność BWL w rozbijaniu eksperymentalnych kamieni o różnej wielkości i składzie.

Jako kolejny krok w opracowywaniu procedury, dr Harper i współpracownicy przeprowadzili wstępne badania na ludzkich pacjentach z kamieniami nerkowymi. Pacjenci przechodzili zabieg chirurgiczny zwany ureteroskopią, który służy do leczenia większych kamieni. Przed tym zabiegiem kamienie leczono krótkim okresem BWL – nie dłuższym niż 10 minut. Za pomocą ureteroskopu naukowcy byli w stanie bezpośrednio obserwować, jak dobrze fale ultradźwiękowe rozbijały kamienie, a także zaobserwować wszelkie uszkodzenia tkanek nerek.

W badaniu BWL zastosowano u 19 pacjentów w celu zdiagnozowania 25 potwierdzonych kamieni. Mediana 90% objętości kamienia została całkowicie rozdrobniona w krótkim okresie leczenia. 39% kamieni było całkowicie rozdrobnionych, a 52% było rozdrobnionych częściowo.

Większość fragmentów kamienia mierzyła mniej niż dwa milimetry i były na tyle małe, że bez większego bólu byłyby w stanie przejść przez moczowody samodzielnie. Badanie przez ureteroskop wykazało łagodne lub brak uszkodzenia tkanek związanego z zabiegiem BWL, polegające głównie na łagodnym krwawieniu.

Z kilku powodów BWL może być ważnym praktycznym postępem w leczeniu kamieni nerkowych. Wielu pacjentów składa wiele wizyt na izbie przyjęć w oczekiwaniu na ostateczne wyleczenie kamieni nerkowych, często wymagając opioidów w celu opanowania bólu. Niektórzy pacjenci wymagają powtórnego leczenia, nawet po operacji lub ESWL. „Zdolność do nieinwazyjnego rozbijania kamieni i wydalania ich fragmentów u pacjentów przytomnych przy pierwszym kontakcie na oddziale ratunkowym lub klinice może potencjalnie zapewnić skuteczne leczenie” – piszą naukowcy.

Źródło: medicalxpress.com