W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, szpitalu klinicznym GUMed przeprowadzono piąty na świecie zabieg wszczepienia choremu systemu CroíValve DUO Tricuspid Coaptation Valve. Pacjentka z niedomykalnością zastawki trójdzielnej serca, która wcześniej nie była w stanie wykonać najprostszych czynności, dziś może funkcjonować samodzielnie.

Jak przypomniano na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, niedomykalność zastawki trójdzielnej serca to wada, w wyniku której krew cofa się z prawego przedsionka do prawej komory serca. W konsekwencji prawy przedsionek jest przeciążony i powiększa się. Głównymi objawami tego schorzenia są ogólne osłabienie organizmu, kołatanie serca, duszność wysiłkowa. W skrajnych przypadkach choremu trudno podejmować jakikolwiek wysiłek. Wada ta najczęściej nie wymaga ingerencji chirurgicznej, jednak w ciężkim przebiegu choroby jest ona konieczna. Operacja kardiochirurgiczna często nie jest możliwa z powodu zaawansowanego wieku pacjenta i chorób współistniejących. Tak było w przypadku 76-letniej chorej, u której tradycyjny zabieg operacyjny wiązał się ze zbyt dużym ryzykiem.

Jedna z niewielu na świecie operacji wszczepienia systemu CroíValve DUO Tricuspid Coaptation Valve została przeprowadzona w Klinice Kardiochirurgii UCK kierowanej przez prof. Jana Rogowskiego przez zespół, w którego skład wchodzą: dr Radosław Targoński – operator, dr hab. Dariusz Jagielak – operator, dr Izabela Pisowodzka oraz prof. Marcin Fijałkowski, a także z udziałem anestezjologa Tomasza Lammka i zespołu sali hybrydowej: Danuty Formelli, Doroty Żółtowskiej i Doroty Boguskiej.

– Nasza pacjentka z powodu nabytej wady serca miała nasilone objawy jego niewydolności, co skutkowało znacznie obniżoną tolerancją wysiłku. Nie mogła wykonywać podstawowych czynności życia codziennego. Szukaliśmy innych możliwości terapeutycznych niż tradycyjna operacja – wyjaśnia prof. Marcin Fijałkowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

– Jedyną opcją był CroiValve – nowatorski zabieg, który został przeprowadzony dopiero u kilku chorych na świecie. Jest to system, który współpracuje z zastawką trójdzielną serca pacjenta. W jej wnętrzu umieszcza się mniejszą biologiczną zastawkę, uszczelniającą strukturę od środka, natomiast od zewnątrz jest ona zabezpieczona przez płatki będące elementem pierwotnej zastawki pacjenta. Dodatkowo system mocowany jest poza sercem na stencie umieszczonym w żyle głównej górnej. CroíValve DUO Tricuspid Coaptation Valve wprowadza się przezcewnikowo, w niewielki sposób ingerując w strukturę serca – tłumaczy dr hab. Dariusz Jagielak z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed.

Szpital poinformował, że aktualnie pacjentka czuje się dobrze, po kilkudniowej hospitalizacji opuściła placówkę. Objawy niewydolności serca zostały znacznie zredukowane. Dzięki zabiegowi chora może funkcjonować samodzielnie.

Zabieg został wykonany w ramach badania klinicznego Tandem I. Polscy specjaliści są światowymi pionierami w dziedzinie implantacji systemu CroíValve DUO Tricuspid Coaptation Valve, gdyż poprzednie operacje również przeprowadzono w ośrodkach w naszym kraju.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny