24 października 2017 r. w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyła się pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja wszczepienia implantu ślimakowego HiRes Ultra z użyciem nowej elektrody HiFocus SlimJ.

Operację przeprowadził prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu i Kierownik Kliniki Otorynolaryngochirurgii.

Jak informuje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Elektroda HiFocus SlimJ jest to elektroda prosta o małej średnicy przekroju. Taka konstrukcja sprzyja zachowaniu funkcjonalnego słuchu i struktury ucha wewnętrznego pacjenta podczas jej wszczepienia.

Dzięki zastosowaniu takiej elektrody i minimalnie traumatycznej metody jej włożenia do ślimaka przez okienko okrągłe, rozwiniętej przez prof. Skarżyńskiego, możliwe jest poszerzenie kryteriów kwalifikacji do wszczepienia implantu na pacjentów z częściową głuchotą, czyli osoby z dobrym, lub nieznacznie osłabionym słuchem w zakresie niskich częstotliwości i znacznym niedosłuchem w zakresie wysokich częstotliwości. Przy zastosowaniu metody H. Skarżyńskiego wsunięcie elektrody do ślimaka nie powoduje uszkodzenia jego prawidłowo działających segmentów.

Metoda Skarżyńskiego, tzw. ‘Round Window Approach’, jest tematem organizowanych od 10 lat w Kajetanach warsztatów szkoleniowych ‘Window Approach Workshop WAW’, w których uczestniczą otochirurdzy z całego świata. Pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej operacja wszczepienia implantu ślimakowego z elektrodą HiFocus SlimJ była jedną z 8 operacji pokazowych przeprowadzonych 24 października w Światowym Centrum Słuchu w ramach warsztatów WAW. Przyglądało im się 18 lekarzy z Czech, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii i Rosji uczestniczących w warsztatach, oraz grupa lekarzy i rezydentów z Instytutu.


Źródło: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach