Lekarze z Kliniki Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, kierowanej przez dr. hab. med. Piotra Hendzla, po raz pierwszy przeprowadzili jednoczasowy zabieg wymiany łuku aorty z implantacją stent-graftu Evita Open Plus u pacjenta z tętniakiem łuku aorty i aorty zstępującej.

Operację wykonał zespół lekarzy w składzie: dr n. med. Paweł Czub, dr hab. n. med. Romuald Cichoń, dr Adam Arendarczyk, dr Janusz Wilczyński (anestezjolog), dr n. med. Monika Budnik (kardiolog-echokardiografista), dr n. med. Jacek Kurnicki (chirurg naczyniowy) oraz zespół pielęgniarski: Iwona Baczewska-Ologele z Agatą Jagiełło (anestezjologia), Katarzyna Szymańska z Kazimierą Płazą (instrumentariuszki) i Agnieszka Czarnowska (perfuzjonistka).

Zabieg przeprowadzono u 62 letniego pacjenta z tętniakiem łuku i aorty zstępującej (wymiar do 62 mm, z przyścienną skrzepliną do 30 mm). Przebieg pooperacyjny był bez powikłań i w 9 dobie po zabiegu pacjent został wypisany do domu. Zastosowana metoda jest kolejnym krokiem w kompleksowym i optymalnym leczeniu pacjentów z tętniakiem aorty piersiowej. Zabieg odbył się 20 lutego br.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny