W Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu podsumowano realizację trzech ważnych inwestycji. 9 marca w uroczystym otwarciu Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Pracowni RTG wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Pacjenci mieleckiej placówki będą mogli korzystać z pracowni tomografii, w której znajduje się nowy 64-rzędowy sprzęt posiadający dłuższy przesuw i większą wytrzymałość stołu, a także zapewniający bezpieczeństwo – choćby poprzez wmontowany system dozowania dawki promieniowania oraz automatyczny wstrzykiwacz kontrastu. Koszt inwestycji to 2 472 026,39 zł. Tomograf udało się zakupić dzięki wsparciu z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1 400 000 zł.

Oddział Chirurgii Naczyniowej zyskał dodatkowe pomieszczenia na parterze szpitalnego segmentu C, gdzie wcześniej mieściła się m.in. poradnia chirurgii naczyniowej oraz poradnia ortopedyczna. Dostosowanie tej części lecznicy do potrzeb oddziału, a także wykonanie gruntownych prac remontowych kosztowało 1 019 200,00 zł i zostało zrealizowane ze środków własnych powiatu.

Zakończyły się również prace remontowe w pracowni RTG, w której pojawił się cyfrowy rentgen śródoperacyjny jest sprzętem o wartości blisko miliona złotych. Na zakup sprzętu złożyły się środki: samorządu powiatowego, samorządu miejskiego oraz szpitala.

- Cieszy mnie, że Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu rozwija się, inwestuje, stawia na nowoczesną diagnostykę. To ważne, by zarówno zapewniać jak najlepsze i najbardziej komfortowe warunki leczenia dla pacjentów, jak i poprawiać warunki pracy personelu – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Uroczystego otwarcia nowych inwestycji dokonali: poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, starosta mielecki Zbigniew Tymuła oraz dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Leszek Kwaśniewski.


Źródło: Szpital Powiatowy w Mielcu | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie