Naukowcy z siedmiu międzynarodowych ośrodków obserwowali 7 798 dzieci z wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 1 od urodzenia przez ponad dziewięć lat w badaniu "Środowiskowe Determinanty Cukrzycy u osób młodych (TEDDY). Badanie TEDDY to duże, międzynarodowe badanie finansowane głównie przez amerykańskie National Institutes of Health i U.S. Centers for Disease Control, a także przez organizację charytatywną JDRF.

W badaniach opublikowanych w Nature Medicine naukowcy z University of Exeter i Pacific Northwest Research Institute w Seattle wykorzystali dane TEDDY do opracowania metody łączenia wielu czynników, które mogą wpływać na prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 1 u dziecka. Połączone podejście oparte na punktacji ryzyka obejmuje genetykę, czynniki kliniczne, takie jak rodzinna historia cukrzycy i liczbę autoprzeciwciał wysepkowych - biomarkerów, o których wiadomo, że są zaangażowane w cukrzycę typu 1.

Zespół badawczy odkrył, że nowe połączone podejście radykalnie poprawiło przewidywanie, które dzieci zapadną na cukrzycę typu 1, potencjalnie umożliwiając lepsze doradztwo w zakresie ryzyka cukrzycy dla rodzin. Co najważniejsze, nowe podejście podwoiło skuteczność programów do badań przesiewowych noworodków, aby zapobiec potencjalnie śmiertelnej chorobie, jaką jest kwasica ketonowa, konsekwencja cukrzycy typu 1, w której niedobór insuliny powoduje nadmierne zakwaszenie krwi. Określenie, które dzieci są najbardziej zagrożone, przyniesie również korzyści w badaniach klinicznych leków, które są obiecujące w zapobieganiu tej chorobie.

Dr Lauric Ferrat z University of Exeter Medical School, powiedział: „Obecnie 40 procent dzieci, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 1, ma poważne powikłanie w postaci kwasicy ketonowej. Dla bardzo młodych jest to zagrażające życiu, powodując długie intensywne hospitalizacje, a w niektórych przypadkach nawet paraliż lub śmierć. Korzystanie z naszego nowego połączonego podejścia do identyfikacji dzieci, u których rozwinie się cukrzyca, może zapobiec tym tragediom i zapewnić dzieciom właściwą ścieżkę leczenia we wcześniejszym okresie życia, co oznacza lepsze zdrowie ”.

Profesor William Hagopian z Pacific Northwest Research Institute powiedział: „Jesteśmy bardzo podekscytowani tymi odkryciami. Sugerują one, że rutynowe testy nakłuwania pięty u dzieci wykonywane przy urodzeniu mogą znacznie przyczynić się do zapobiegania wczesnym chorobom, a także przewidywania, które dzieci zapadną na cukrzycę typu 1 lata później. Teraz poddajemy to testowi w ramach badań w stanie Waszyngton. Mamy nadzieję, że ostatecznie zostanie ono wykorzystane na arenie międzynarodowej do jak najwcześniejszego rozpoznania choroby i wzmocnienia wysiłków mających na celu zapobieganie tej chorobie ”.

Naukowcy są przekonani, że łączone podejście można również zastosować, aby przewidzieć wystąpienie innych chorób z silnym komponentem genetycznym, takich jak celiaklia, które można zidentyfikować w dzieciństwie.

Sanjoy Dutta, wiceprezes JDRF ds. Badań, powiedział: „Wiemy, że chociaż genetyka ma silną korelację jako czynnik ryzyka rozwoju T1D dla członków rodziny, większość nowo zdiagnozowanych osób nie ma znanej historii rodzinnej. JDRF bada nie - genetyczne, środowiskowe czynniki ryzyka, które wyzwalają T1D, aby pomóc w opracowaniu metod leczenia, które zapobiegają wystąpieniu choroby lub zapobiegają jej ”.

Źródło: sciencedaily.com