Od 1 lipca wchodzą w życie nowe programy lekowe: „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” i „Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem”.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, objęcie refundacją pierwszej terapii bezinterferonowej poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, u których potwierdzono zakażenie genotypem 1 lub 4 HCV.

Decyzja o finansowaniu terapii bezinterferonowej dla pacjentów zakażonych HCV jest odpowiedzią na postulaty zarówno środowiska pacjentów, jak i ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych.

Objęcie refundacją dabrafenibu poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z czerniakiem skóry.

Więcej: mz.gov.pl