Dane z badań nad zwierzętami wskazują, że lek SIN020 może poprawić zdolność mózgu do odzyskiwania sprawności po udarze. Jako że jest to lek repozycjonowany, można przyspieszyć jego rejestrację do etapu badań klinicznych, szczególnie że UE wspiera plany wprowadzenia go do obrotu - poinformował Unijny Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS).

Udar powodowany jest przez krwotok (krwawienie spowodowane uszkodzeniem naczyń krwionośnych w mózgu) lub przez blokadę tętnic w mózgu. Szacuje się, że każdego roku problem ten dotyka 13,7 miliona osób na całym świecie, powodując utratę 116 milionów zdrowych lat życia (lata życia skorygowane niesprawnością, ang. disability-adjusted life years – DALYs) z powodu zgonu oraz trwającej przez całe życie niepełnosprawności czuciowej, ruchowej lub umysłowej.

W ostatnich dwóch dekadach rozwój metod profilaktyki i leczenia pozwolił ograniczyć liczbę osób doznających udaru; znacząco zwiększyła się też liczba przypadków odzyskania sprawności.

Pomimo tego wraz ze wzrostem liczby osób powyżej 70 roku życia musi także wzrosnąć całkowita liczba przypadków udaru. Jeden z raportów przewiduje wzrost liczby przypadków udaru w latach 2015–2035 o 34 %, dlatego też jego profilaktyka i leczenie szybko zyskują wysoki priorytet kliniczny.

W ciągu pierwszych godzin po udarze u pacjentów można stosować terapie rekanalizacyjne, takie jak tromboliza, jednak na całym świecie pacjenci, którzy faktycznie otrzymują tego rodzaju leczenie, są w mniejszości. Następnie, podczas odzyskiwania sprawności po udarze, pacjenci mogą również skorzystać z rehabilitacji, jednak często sesje takie są niewystarczające, a ich efekt – ograniczony. Obecnie na rynku brak jest terapii wspierających rehabilitację.

Przy wsparciu UE, w ramach projektu SINSTRO, firma Sinntaxis planuje repozycjonowanie leku SIN020 i wykorzystanie go do leczenia poudarowego. Jako że lek ten przeszedł uprzednio procedury kliniczne na potrzeby innej choroby, można go wprowadzić od razu do badania klinicznego fazy II.

SIN020 – lek repozycjonowany

SIN020 jest inhibitorem metabotropowego receptora kwasu glutaminowego znanego jako mGluR5. Jako kluczowy składnik neurotransmiterów może on modulować reakcję mózgu na udar. Wykazano skuteczność produktu SIN020 w modelach zwierzęcych: zwiększa on zdolność mózgu do odzyskania sprawności po udarze i przywrócenia utraconych funkcji.

>>>ZOBACZ TEŻ: Związek między jelitami a mózgiem: w jaki sposób stan zdrowia jelit wpływa na funkcje neurologiczne?

W ramach eksperymentu udar wywołany u myszy i szczurów leczono eksperymentalnym inhibitorem mGluR5. Testy wykazały, że rozpoczęcie leczenia 2 lub 10 dni po udarze znacząco poprawiło funkcjonowanie kończyn. Co więcej, efekt ten utrzymywał się nawet po zakończeniu leczenia.

„Po przeniesieniu do kontekstu klinicznego leczenie to można rozpocząć nawet długo po upłynięciu okienka terapeutycznego dla trombolizy wynoszącego 4,5 godziny, co oznacza, że zasadniczo wszystkich kwalifikujących się pacjentów z udarem można leczyć z wykorzystaniem tego leku”, wyjaśnia główny badacz, Tadeusz Wieloch.

Odpowiedź na ważną i niezaspokojoną potrzebę medyczną

Skuteczne opracowanie leku SIN020 mogłoby wspomóc funkcjonowanie mózgu po udarze, a tym samym podnieść jakość życia pacjentów po udarze. Pozwoli to również zmniejszyć koszty opieki nad pacjentami po udarze szacowane w 2010 roku na 64 miliardy euro.

„Ekscytujący jest fakt, że ponieważ jest to lek repozycjonowany, duża część podstawowych prac została już wykonana. Skraca to czas niezbędny na opracowanie leku, co oznacza, że możemy go szybciej zapewnić pacjentom”, podkreśla koordynator projektu, Tomas Eriksson.

Sinntaxis planuje obecnie przeprowadzenie klinicznego badania dowodu koncepcji, którego rozpoczęcie planowane jest za 12 do 18 miesięcy.

© Unia Europejska, [2019] | źródło: CORDIS