30 stycznia w Szpitalu MSW w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego oraz otwarcie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Oddziału Neurologicznego z Rehabilitacją Neurologiczną. Otwarcia dokonała Teresa Piotrowska, Minister Spraw Wewnętrznych.

Nowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej jest wyposażony między innymi w sztuczne płuco-serce najnowszej generacji ECMO - do pozaustrojowego natleniania krwi podczas czasowej niewydolności płuc. Natomiast na Oddziale Neurologii z Rehabilitacją Neurologiczną powstała m.in. czterołóżkowa sala udarowa.

Podczas uroczystości w SP WZOZ MSW Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska wręczyła Certyfikat Akredytacyjny. W ubiegłym roku Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadziło audyt placówki. Szpital MSW uzyskał bardzo wysoki wskaźnik – 90 procent spełnionych wymogów.


Źródło: szpital-msw.bydgoszcz.pl