Badanie TITRATION potwierdziło, że nowy lek LCZ696 jest bezpieczny i dobrze tolerowany przez pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Wyniki podano na zakończonym właśnie Kongresie Heart Failure w Sevilli.

W skład LCZ 696 wchodzi walsartan oraz nowy lek sacubitril. Badanie w którym wzięło udział 540 chorych z niewydolnością serca ze zmniejszona frakcją wyrzutową lewej komory pokazało, że ponad 70 proc. chorych dobrze tolerowało lek – jednocześnie kontynuując terapię i nie wymagając zmniejszenia dawki leku przez 12 tygodni - co zdefiniowano jako powodzenia leczenia.

Planowany termin dopuszczenia leku do obrotu na obszarze Europy i USA to 2016 rok.


Więcej: pulsmedycyny.pl