Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był organizatorem międzynarodowego sympozjum „Baltic International Symposium on Diving & Hyperbaric Medicine”, które odbyło się w dniach od 31 maja do 2 czerwca w Gdyni. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.

Jak poinformował Gdański Uniwersytet Medyczny, w ramach Sympozjum jeden dzień poświęcony był w całości medycynie nurkowej, a drugi - medycynie hiperbarycznej. Obrady poprzedziły dwa warsztaty tematyczne, które odbyły się 31 maja br. Poranne zajęcia dotyczyły wykrywaniu pęcherzyków gazowych u nurków, a popołudniowe - intensywnej terapii w komorze hiperbarycznej.

Językiem wykładowym Sympozjum był język angielski. Zgodnie z planem wykłady prowadzili jedynie zaproszeni eksperci: Costantino Balestra (Belgia), Danilo Cialoni (Włochy), Jordi Desola (Hiszpania), Murat Egi (Turcja), Mikael Gennser (Szwecja), Peter Germonpre (Belgia), Ole Hyldegaard (Dania), Jacek Kot (Polska), Folke Lind (Szwecja), Pasquale Longobardi (Włochy), Alessandro Marroni (Włochy), Daniel Mathieu (Francja), Andreas Mollerlokken (Norwegia), Peter Radermacher (Niemcy), Anne Räisänen-Sokolowski (Finlandia), Beatrice Ratzenhofer-Komenda (Austria), Akin Toklu (Turcja), Michał Werner (Polska).

Organizacja Sympozjum w 2018 r. zbiegła z jubileuszem 20-lecia powołania przez Ministra Zdrowia w 1998 r. Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej. Jednostka powstała na bazie Zakładu Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, który od 1986 r. działał w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Z tej okazji rektor Gruchała złożył kierownikowi KOMH dr. hab. Jackowi Kotowi gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Dr med. Zdzisław Sićko, emerytowany kierownik i założyciel Kliniki Medycyny Hiperbarycznej, a później organizator Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej, przedstawił historię rozwoju Ośrodka i jego obecne osiągnięcia. Specjalnie na otwarcie Konferencji przyjechał dr hab. Jarosław Pinkas, który na poziomie Ministerstwa Zdrowia wspierał rozwój medycyny hiperbarycznej w Polsce. Za swoją działalność został uhonorowany tradycyjnym historycznym nożem nurkowym, będącym podstawowym wyposażeniem nurków klasycznych.

Wśród uczestników sympozjum byli przedstawiciele największych organizacji nurkowych i hiperbarycznych w Europie: prof. Daniel Mathieu (Francja) – przewodniczący European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM), prof. Alessandro Marroni (Włochy) – kierownik DAN Europe oraz czterech kolejnych prezesów European Undersea & Baromedical Society (EUBS): dr Pater Germonpre (Belgia), prof. Costantino Balestra (Belgia), assoc. prof. Jacek Kot (Polska) oraz assoc. prof. Ole Hyldegaard (Dania).


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny