6-7 czerwca 2019r. Warszawa

Choroby sercowo-naczyniowe, w szczególności choroba wieńcowa i jej konsekwencje np. niewydolność serca, są odpowiedzialne za blisko 70 proc. zgonów wśród diabetyków. Z tego powodu osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą już od początku powinny być traktowane jako pacjenci kardiologiczni. Stąd idea aby stworzyć interdyscyplinarny panel ekspertów, którzy wraz z praktykującymi lekarzami z całej Polski omówią wyniki najnowszych badań klinicznych i obowiązujące najskuteczniejsze schematy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego zgodne z rekomendacjami towarzystw naukowych

Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze to jedne z głównych czynników prowadzących do przedwczesnej miażdżycy, niedokrwienia (często bezobjawowego) i groźnych zaburzeń rytmu serca, dowiemy się jak minimalizować to zagrożenie. Wiele uwagi poświęcimy problemowi niewydolności serca, który stanowi najczęstszą przyczynę hospitalizacji i jest istotnym czynnikiem śmiertelności wśród pacjentów z cukrzycą typu 2. Wspólnie zastanowimy się, dlaczego w leczeniu chorych na cukrzycę głównym celem terapii, obok osiągnięcia docelowych wartości glikemii i ciśnienia tętniczego krwi, jest również odpowiednie wyrównanie zaburzeń gospodarki lipidowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: lekarzy specjalistów diabetologów i kardiologów, lekarzy medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej. Wspólnie stwórzmy koalicję na rzecz ochrony serc i życia pacjentów z cukrzycą.

Szczegóły >> sercewcukrzycy.pl