NRL już wcześniej zapowiadała możliwość podniesienia składki. Jak Rada zapowiedziała, tak zrobiła. O ile więcej zapłacą lekarze?

Naczelna Rada Lekarska podczas posiedzenia w dniu 5 września 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej o następującej treści:

Ustala się wysokość składki obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej, zwanego dalej lekarzem, w wysokości 60 zł miesięcznie.

Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, zwany dalej lekarzem stażystą, opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2015 r.

Już wcześniej Rada rozważała podniesienie miesięcznej składki z NIL z 40 do 60 zł, ale z decyzją wstrzymano się do wrześniowego posiedzenia. Za poniesieniem składki był Konwent Prezesów samorządu lekarskiego. Na samorząd lekarski medyk po podwyżce wyda 720 zł zamiast 480 zł.Źródło: www.medexpress.pl