„Tydzień żywności" jest od poniedziałku kolejnym z organizowanych w Katowicach i okolicznych miastach „50 tygodni w Mieście Nauki”. Tygodnie tematyczne, poświęcone istotnym społecznie zagadnieniom, są częścią trwających obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Inspiracją do starania się o tytuł Europejskiego Miasta Nauki - przyznawanego przez organizację EuroScience we współpracy z Komisją Europejską - stał się sukces Śląskiego Festiwalu Nauki. To jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w Polsce i Europie. Starania te podjęły wspólnie samorządy Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz środowisko akademickie regionu.

Rektorzy regionalnych uczelni publicznych utworzyli pod kątem zdobycia tytułu Konsorcjum Akademickie - Katowice Miasto Nauki. To siedem uczelni, 59 tys. studentów, 1,8 tys. doktorantów oraz 747 kierunków i specjalności. W efekcie ich starań po raz pierwszy w historii tytuł Europejskiego Miasta Nauki otrzymało miasto z Europy Środkowo-Wschodniej.

Obchody EMNK 2024 podzielono na grupy programowe. Oprócz 50 tygodni w Mieście Nauki, są to: Miasto–Region–Akademia, program młodych Miasta Nauki, program edukacyjny Nauczyciele-Nauczycielom i program wydarzeń specjalnych. Najbardziej widoczne w przestrzeni publicznej są jednak wydarzenia 50 tygodni w Mieście Nauki.

Cykl ten otworzył w styczniu „Tydzień zimna”, kolejne tygodnie dotyczyły skarbów i rysunków. W najbliższy poniedziałek zacznie się „Tydzień żywności”. Za każdy z tygodni odpowiedzialna jest jedna z uczelni konsorcjum, zapewniając program wydarzeń naukowych, popularnonaukowych, kulturalnych, społecznych czy rozrywkowych.

Za „Tydzień żywności” odpowiada Śląski Uniwersytety Medyczny. Jak wynika z zapowiedzi tygodnia, jego kanwą będzie przyglądanie się żywności i żywieniu z utrwalaniem świadomości, że spożywanie posiłków to nie tylko podstawowa potrzeba biologiczna, ale kwestia jakości życia.

W ramach „Tygodnia żywności” zaplanowano m.in. konferencję naukową dla personelu nauczycielskiego, medycznego i okołomedycznego (m.in. jak pracować z rodziną z dzieckiem z nieprawidłową masa ciała), a także warsztaty dla uczniów (np. zero waste, sztuka jedzenia, odkrywania i manier przy stole), szkolenia dla intendentów czy dyrektorów placówek oświatowych.

Organizatorzy przewidują też lokalne targi żywnościowe, plenerowe gotowanie czy grę dla rodzin. W przestrzeni Kato Science Corner, czyli specjalnego punktu popularnonaukowego w centrum Katowic, w sobotę odbędzie się spotkanie „Babciny Przepiśnik”, poświęcone historii rodzinnych przepisów.

Kolejne "Tygodnie w Mieście Nauki" poświęcone będą: sztucznej inteligencji, górom, miłości, humorowi, trzem kulturom, kosmosowi, liczbom, miastu, dźwiękowi i wirusom. Należy spodziewać się też tygodni: nowych technologii, Śląska, kryształów, starości, raka, olimpijskiego, tańca, szczęścia czy czarownic (przy okazji Halloween).

Ponadto, w ramach EMNK 24 w czerwcu w Katowicach odbędą się: konferencja EuroScience Open Forum (ESOF 2024) i EU Talent Fair – europejska inicjatywa targów pracy dla studentów, naukowców na wczesnym etapie kariery, badaczy, przedsiębiorców, start-upowców i inwestorów.

Ważnym elementem programu EMNK 24 będą European Science in the City Festival (cykl inicjatyw w przestrzeni miasta, prezentujących wyniki projektów badawczo-rozwojowych wspieranych przez Komisję Europejską) czy wydarzenia skierowane dla młodych, w tym konkursy europejskie konkursy naukowe EU TalentOn i EUSYS.(PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Mateusz Babak