Według nowego badania przeprowadzonego na Uniwersytecie w Uppsali, opublikowanego w JAMA Pediatrics - opóźnione zaciskanie pępowiny podczas porodu może zapobiegać niedoborom żelaza do szóstego miesiąca życia niemowlęcia. Badanie zostało przeprowadzone w Nepalu.

Anemia dotyka ponad 40 procent wszystkich dzieci poniżej piątego roku życia na świecie. Niedokrwistość wpływa między innymi na wydolność fizyczną, psychiczną i wiąże się z pogorszeniem długoterminowego wzrostu i rozwoju dziecka. Niedobór żelaza jest przyczyną anemii u około 50 procent dzieci. Dzięki opóźnionemu zaciśnięciu pępowiny, to znaczy więcej niż trzy minuty, można zapobiec niedoborom żelaza do szóstego miesiąca życia. Nie wykazano, jednak aby zapobiegało to niedokrwistości z niedoboru żelaza u starszych dzieci.

Podczas porodu, w przybliżeniu jedna trzecia krwi dziecka znajduje się w łożysku. W przypadku natychmiastowego zaciskania sznura pępowinowego krew zostaje w nieużyteczna i zmarnowana w łożysku. Może być też przechowywana w banku komórek macierzystych na życzenie rodziców. Natomiast, jeżeli zacisk pępowiny jest przesunięty w czasie o trzy minuty, większość krwi może przepłynąć z powrotem do dziecka jako dodatkowa transfuzja krwi, składająca się z około 130ml krwi (pół szklanki), co stanowi równowartość około dwóch litrów dla osoby dorosłej. Dawca krwi oddaje jednorazowo 0,4-0,5 litrów krwi.

Krew zawiera czerwone krwinki z hemoglobiną. Ta przenosi tlen do tkanek ciała i posiada dużą ilość żelaza, a dodatkowa porcja krwi ma na tyle żelaza, które może pokryć potrzeby niemowlęcia do czterech miesięcy jego życia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca zaciskanie pępowiny opóźnione o minutę lub dłużej, podczas, gdy Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów (ACOG) zaleca zamknięcie światła pępowiny jeszcze 30-60 sekund później.

W badaniu randomizowanym naukowcy przebadali 540 dzieci urodzonych w dużym szpitalu na oddziale położniczym w Katmandu.. W części przypadków sznur pępowinowy był zaciskany wcześniej (mniej niż 60 sekund), a w innych był opóźniony (ponad 180 sekund). Następnie pobierano próbki krwi w wieku ośmiu i dwunastu miesięcy, aby ocenić niedokrwistość (hemoglobina) i niedobór żelaza (ferrytyny). W Nepalu około 70 procent dzieci w pierwszym roku życia choruje na niedokrwistość.

Wcześniejsze badania w Szwecji wykazały, że opóźnione zaciskanie pępowiny powodowało, że dzieci miały więcej żelaza w organizmie w czwartym miesiącu życia, a odsetek dzieci z niedoborem żelaza zmniejszył się o 90 procent, z 5,7 procent do 0,6 procent ogółu niemowląt.

Wykazaliśmy również, że ogólna inteligencja i rozwój dzieci nie różniły się po czterech latach, ale u tych z opóźnionym zaciskaniem identyfikowano lepsze umiejętności społeczne.W wieku ośmiu miesięcy, częstość występowania niedokrwistości została zmniejszona o 9 procent wśród nepalskich dzieci, a w dwunastym miesiącu życia o 8 procent mniej. Dzieci w grupie opóźnionego zaciskania pępowiny zazwyczaj miały wyższe wartości hemoglobiny, a odsetek dzieci, które miały niedobór żelaza w wieku ośmiu miesięcy życia zmniejszyła się znacznie o ponad 40 proc.

Duże trzęsienia ziemi, do którego doszło w Nepalu w maju 2015 roku, w czasie trwania badań, uniemożliwiło dotarcie do wszystkich niemowląt, by pobrać próbki krwi w ósmym i dwunastym miesiącu życia. W ósmym miesiącu zostało ocenione trzy czwarte dzieci (74 procent), natomiast w dwunastym miesiącu niecałe dwie trzecie (62 procent). Naukowcy musieli zatem włączyć na nowo od początku do badania 188 dodatkowych dzieci.

Ponad jedna piąta (23 procent) niemowląt mimo kwalifikacji do opóźnionego zaciśnięcia pępowiny, w tej grupie stało się to zbyt wcześnie. Ich wyniki zostały jednak zaliczone do grypy z opóźnionym zaciskiem z zamiarem dalszego leczenia. Jeśli wykluczyć te przypadki to korzystny wpływ opóźnionego zaciskania pępowiny byłby jeszcze wyraźniejszy.

Badania te sugerują, że odwlekanie z zaciśnięciem pępowiny dłużej niż trzy minuty, odgrywa ważną rolę w populacji, w której niedokrwistość i niedobór żelaza jest częsta u niemowląt. Opóźnianie zaciskania sznura to działanie bez żadnych obciążających kosztów i obserwowanych skutków ubocznych. Naukowcy mają nadzieje, że eksperci, którzy są odpowiedzialni za rekomendacje dotyczące działań okołoporodowych, w niedalekiej przyszłości wezmą pod uwagę wyniki ich obecnych badań.

Źródło: sciencedaily.com