W piątek (7 sierpnia) opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował na Twitterze, że projekt zawiera leki zatwierdzone do refundacji, ale co do których trwają jeszcze ostateczne uzgodnienia co do kształtu i treści programów lekowych. Aby weszły na listę wszyscy uczestnicy danego programu muszą wyrazić zgodę na dopuszczenie nowych produktów do refundacji.

Projekt zawiera także pierwszą listę leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży. Resort zdrowia zapewnia, że lista ta będzie sukcesywnie weryfikowana i rozszerzana.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Uwagi do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl, można zgłaszać do 13.08.2020 r. (czwartek) do godz. 10.00.

ZOBACZ: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 r.