W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z 9 października 2023 r. w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych.

Na podstawie art. 19 ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Minister Zdrowia ustaliła wykaz szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

W wykazie znalazły się 3 szczepienia: