Optymiści są zdrowsi pod względem sercowo-naczyniowym. Do takich wniosków doszedł zespół Rosalby Hernandez z Uniwersytetu Illinois, analizując dane ponad 5100 dorosłych. Osoby z najwyższym poziomem optymizmu mają 2-krotnie większe szanse cieszyć się idealnym zdrowiem sercowo-naczyniowym.
 
Stan zdrowia oceniano, przyglądając się 7 wskaźnikom:
  • ciśnienie krwi
  • BMI
  • poziom glukozy na czczo
  • stężenie cholesterolu w surowicy krwi
  • dieta
  • aktywność fizyczna
  • palenie papierosów

Ochotnicy wypełniali też specjalne kwestionariusze.

Analiza wyników wykazała, że najbardziej optymistyczni ludzie 2-krotnie częściej cieszyli się idealnym stanem zdrowia sercowo-naczyniowego, ponadto optymiści  mieli lepszy wskaźnik masy ciała, poziom cukru i cholesterolu, a także byli bardziej aktywni fizycznie i rzadziej palili.