Prof. Wojciech Wojakowski, związany na co dzień z Centrum Badawczo-Rozwojowym American Heart of Poland (CBR AHP), na specjalne zaproszenie organizatorów poprowadził cykl wykładów w ramach Transcatheter Cardiovascular Therapeutics Russia (TCT Russia) w Moskwie. To jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych sympozjów naukowych poświęconych różnym aspektom leczenia ostrych zespołów wieńcowych (OZW).

Prof. Wojciech Wojakowski poprowadził wykłady w czasie tegorocznego TCT Russia, jako jeden z dwóch polskich profesorów. Jego prezentacje dotyczyły takich wątków jak m.in. kwestia zgodności codziennej praktyki klinicznej w leczeniu OZW z wytycznymi europejskich towarzystw kardiologicznych czy metody leczenia restenozy, czyli ponownego zwężania się światła tętnic po zabiegach stentowania naczyń krwionośnych.

Omówił także wątek bezpieczeństwa wykonywania zabiegów angioplastyki w leczeniu OZW, bez konieczności posiadania przez placówki medyczne oddziału kardiochirurgii.

- Udział polskich lekarzy i naukowców w takim ważnym wydarzeniu medycznym, to świetna wizytówka dla Polski. Nasze osiągnięcia w leczeniu chorób układu krążenia lokują nas w światowej czołówce szczególnie w aspekcie leczenie interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych. Możemy mówić o sukcesie w tej dziedzinie - zaznacza prof. Wojciech Wojakowski z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland.

TCT Russia to jedno z ważniejszych na świecie sympozjów naukowych poświęconych zagadnieniem związanym z leczeniem chorób układu krążenia. Jego organizatorem jest amerykańska Fundacja Badań nad Układem Krążenia (The Cardiovascular Research Foundation - CRF) we współpracy z Rosyjskim Towarzystwem Naukowym Terapii Wewnątrznaczyniowych (Russian Scientific Society of Endovascular Therapies). W tegorocznym sympozjum wzięło udział prawie 1100 lekarzy z całego świata.

Lekarze z American Heart of Poland co roku biorą udział w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych kongresach i sympozjach naukowych z zakresu leczenia chorób układu krążenia, zarówno jako ich słuchacze, jak i wykładowcy. AHP od wielu lat zajmuje się bowiem działalnością badawczą, polegającą przede wszystkim na testowaniu nowych urządzeń medycznych i leków oraz sposobów leczenia chorób sercowo-naczyniowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym (CBR).

Ostatnim osiągnięciem badaczy z CBR było wszczepienie pierwszego polskiego hybrydowego stentu szyjnego „MER” w protekcji mózgowej polskiego filtru naczyniowego ROBIN u pacjenta z zaawansowaną chorobą serca i naczyń. Stent „MER” uzyskał europejską rejestrację (CE Mark) i został oficjalnie wprowadzony do obrotu w naszym kraju.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca posiadają Centrum Badawczo-Rozwojowe, na które składa się nowoczesny Oddział Kardiochirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej w Bielsku-Białej oraz Pracownia Doświadczalna w Kostkowicach. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w Centrum prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.Źródło: www.rynekzdrowia.pl