W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej twórcę i pierwszego ordynatora Oddziału Kardiologii dr. n. med. Waldemara Rumińskiego oraz otwarcia Pracowni Hemodynamiki i Elektroterapii. Uczestniczył w niej m. in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Tablica upamiętniająca dr. Waldemara Rumińskiego została odsłonięta w obecności jego żony, która w ciepłych słowach przypomniała jego zaangażowanie w leczenie pacjentów, podziękowała także inicjatorom odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

– Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za akceptację działań mojego męża, za to że dostrzegliście jego pasję, jego zaangażowanie w kardiologię - mówiła do zgromadzonych dr Anna Rumińska. Tablica została umieszczona obok nowo otwartej Pracowni Hemodynamiki i Elektroterapii

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk w swoim wystąpieniu przypomniał zasługi dr. Rumińskiego w dziedzinie kardiologii: - Misja Państwa Szpitala, wyrażona w słowach kard. Stefana Wyszyńskiego: Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić – szczególnie wyraziście realizowała się w codziennej pracy dr. n. med. Waldemara Rumińskiego. Wybitnego kardiologa, pioniera w stosowaniu nowych metod kardiologii inwazyjnej, autora prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą oraz – co szczególnie ważne dla tutejszego szpitala – twórcy i pierwszego ordynatora Oddziału Kardiologii – mówił wicewojewoda Gmitruczuk.

Pogratulował także otwieranej dziś nowej inwestycji – Pracowni Hemodynamiki i Elektroterapii. – Staje się ona atutem szpitala i szczególnego rodzaju pomnikiem dr. Waldemara Rumińskiego – entuzjasty stosowania nowych metod kardiologii inwazyjnej.Proszę przyjąć słowa mojego uznania dla wysiłków, które doprowadziły do realizacji tego przedsięwzięcia – zaznaczył wicewojewoda.


Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki