Prof. Rafał Stojko, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został członkiem Rady Doradczej na lata 2024-2028 Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Endoskopowej. To pierwszy Polak i naukowiec SUM, który znalazł się w tym elitarnym gronie.

Jak poinformował Śląski Uniwersytet Medyczny, mandat Prof. Rafała Stojko jako członka Rady Doradczej będzie obowiązywał przez okres 4 lat, począwszy od dorocznego kongresu w Marsylii w październiku 2024 r. do kongresu w 2028 r. Zadaniem prof. Stojko jako członka Rady Doradczej jest reprezentowanie Polski, promowanie działalności Stowarzyszenia, w tym dorocznego kongresu ESGE, czasopisma ESGE Journal i programu edukacyjnego GESEA, programu Edukacyjnego GESEA. Jako członek Rady Doradczej ESGE będzie miał wpływ na kreowanie polityki rozwoju ESGE.

- Jestem niezwykle dumny z reprezentowania Polski. Świadczy to o docenieniu naszych osiągnięć w skali europejskiej. O dokonaniach świadczą choćby statystyki dotyczącej znaczącego wzrostu zabiegów małoinwazyjnych w ginekologii. Przykładowo w ciągu ośmiu lat z 10 proc. do 55 proc. wzrosła liczba małoinwazyjnych operacji usunięcia macicy. Ginekologia małoinwazyjna jest bezpieczniejsza dla pacjentów, znacząco maleje liczba powikłań. To droga, którą zmierzamy bardzo konsekwentnie – wyjaśnia prof. Rafał Stojko w komunikacie opublikowanym na stronie SUM.


Źródło: Śląski Uniwersytet Medyczny