Zespół naukowców pod kierownictwem Duke'a opracował biokompatybilny plaster chirurgiczny, który uwalnia nieopioidowe środki przeciwbólowe bezpośrednio w miejsce rany na kilka dni, a następnie rozpuszcza się.

Plaster polimerowy zapewnia kontrolowane uwalnianie leku, który blokuje enzym COX-2 (cyklooksygenazy-2), który wywołuje ból i stan zapalny. Badanie ukazało się 10 stycznia 2021 w Journal of Controlled Release.

"Na początku robiliśmy siatki przepuklinowe i różne filmy przeciwbakteryjne” - powiedział Matthew Becker, profesor chemii Hugo L. Blomquista w Duke i ostatni autor artykułu. „Myśleliśmy, że możesz potencjalnie umieścić w filmie leki przeciwbólowe lub znieczulające, jeśli po prostu przyszyjesz je podczas zszywania ran, wtedy niekoniecznie będziesz musiał przepisywać opioidy” - powiedział Becker.

Praca wyrosła z 2 milionów dolarów grantu, który Becker otrzymał od stanu Ohio w swojej poprzedniej instytucji na zbadanie nieopioidowego leczenia bólu, jednego ze środków zwalczania ogólnokrajowej epidemii nadużywania narkotyków opioidowych. Od czasu przybycia do Duke w 2019 roku zespół Beckera współpracował z ekspertem od kontroli bólu Duke, dr Ru-Rongiem Ji i jego zespołem, aby udoskonalić ten pomysł.

Jak powiedział Becker, sam polimer, składający się z homopolimerów i kopolimerów poli (estrowo-mocznikowych), również jest szczególny.

„Większość polimerów stosowanych w medycynie pęcznieje i wszystko wychodzi od razu” - powiedział Becker. Ale ten polimer ulega powolnej erozji, a dawkę środka przeciwbólowego i czas można po prostu kontrolować, zmieniając powierzchnię i grubość. „Film przypomina kartkę papieru”.

„Jeśli możesz uzyskać cztery lub pięć dni kontroli bólu z plastra i nie musisz brać innych leków przeciwbólowych, nie tylko unikasz niektórych skutków ubocznych i ryzyka uzależnienia, ale koncentrujesz terapię tam, gdzie jest potrzebna - powiedział Becker.

Badania na szczurach wykazały również, że środek przeciwbólowy pozostawał w tkankach blisko miejsca plastra, a nie rozpuszczał się w krążącym osoczu.

Becker powiedział, że plaster powinien być w stanie zapewnić leczenie bólu rany przez trzy lub cztery dni, co jest krytycznym okresem dla bólu pooperacyjnego. Wszczepialna błona byłaby szczególnie przydatna w zabiegach endoskopowych i przypadkach, w których lekarze i pacjenci chcieliby uniknąć ekspozycji na opioidy, takich jak porody przez cięcie cesarskie i operacje pediatryczne. W badaniach na myszach, które naśladują ból neuropatyczny występujący w cukrzycy, plaster przeciwbólowy przyłożono do nerwu i zapewniono jego czterodniową blokadę.

Źródło: sciencedaily.com