W Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie przeprowadzono jeden z serii pierwszych na świecie zabiegów plastyki zastawki mitralnej za pomocą wszczepienia nici ścięgnistych na bijącym sercu.

Projekt stanowi jeden z elementów programu stosowania w Instytucie Kardiologii najnowszych technologii medycznych w kardiologii i kardiochirurgii.

24 lipca 2015 roku w Instytucie, wraz z zespołami krakowskim (Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) i amerykańskim (University of Maryland Heart Center, Brigham and Women’s Hospital at Harvard Medical School), wykonano z powodzeniem jeden z serii pierwszych na świecie zabiegów plastyki zastawki mitralnej za pomocą wszczepienia na bijącym sercu sztucznych nici ścięgnistych, bez konieczności zastosowania krążenia pozaustrojowego. Chory po krótkim pobycie w szpitalu został bez powikłań wypisany do domu.

W najbliższym czasie planowane są kolejne zabiegi tego typu.


Źródło: ikard.pl