Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał dokument patentowy dla wynalazku pt. Nakładka ekranująca do dermoskopów wyposażonych w magnesy do zastosowania u pacjentów posiadających kardiologiczne elektroniczne urządzenia wszczepialne. Rozwiązanie powstało jako efekt pracy zespołu naukowców z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca oraz Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed, a także z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.

Twórcami wynalazku są: dr Grzegorz Sławiński i prof. Ewa Lewicka z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca, dr hab. Martyna Sławińska, prof. uczelni, dr hab. Michał Sobjanek i kierownik jednostki prof. Roman Nowicki z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed, a także prof. Grzegorz Raczak i dr Zbigniew Usarek.

Jak wskazał Gdański Uniwersytet Medyczny, coraz częstsze są przypadki prowadzenia badania z zastosowaniem dermoskopu u pacjentów posiadających kardiologiczne elektroniczne urządzenia wszczepialne (CIED). Niektóre dostępne na rynku urządzenia tego rodzaju posiadają wbudowane magnesy, których zadaniem jest precyzyjny i szybki montaż płytki czołowej dermoskopu. Wytwarzane przez magnesy pole magnetyczne może prowadzić do zakłócenia pracy CIED podczas przeprowadzania badania demoskopowego u wspomnianej grupy pacjentów.

Przedmiotem wynalazku jest nakładka na dermoskop, która umożliwia ekranowanie pola magnetycznego, zapewniając zmniejszenie indukcji magnetycznej dermoskopu do poziomu dopuszczalnego przez producentów CIED i możliwość bezpiecznego badania zmian skórnych urządzeniem z wbudowanym magnesem, umiejscowionych w okolicy loży CIED.

Twórcy wynalazku przeprowadzili badania, podczas których w przypadku urządzenia bez nakładki stwierdzono występowanie pola magnetycznego o indukcji lokalnie przekraczającej 1 mT. Po nałożeniu nakładki ekranującej 1 maksymalna wartość rejestrowanej indukcji nie przekracza zaś 0,48 mT. Wykazano zatem, że rozwiązanie według wynalazku redukuje pole magnetyczne o ponad 50%. Uzyskany rezultat pozwala stwierdzić, że nakładka ekranująca według wynalazku umożliwia dermoskopom wyposażonym w magnesy spełnienie wymagań producentów CIED w zakresie bezpieczeństwa stosowania urządzeń emitujących pole magnetyczne dla grupy pacjentów posiadających kardiologiczne urządzenia wszczepialne.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny