Poltram (Tramadol hydrochloride)

Dostępne dawki i opakowania:

Poltram kaps. (50 mg) 20 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny
Poltram krople doustne, roztwór (100 mg/ml) but. 10 ml oraz 96 ml Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny
Poltram Retard 100 tabl. o przedł. uwalnianiu (100 mg) 10 szt., 30 szt. i 50 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny
Poltram Retard 150 tabl. o przedł. uwalnianiu (150 mg) 10 szt., 30 szt. i 50 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny
Poltram Retard 200 tabl. o przedł. uwalnianiu (100 mg) 10 szt., 30 szt. i 50 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny
Poltram 50 roztw. do wstrz. (50 mg/ml) 5 amp. 1 ml Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny
Poltram 100 roztw. do wstrz. (100 mg/2 ml) 5 amp. 2 ml Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 30% oraz Bezpłatny

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Poltram w wyżej podanych dawkach i opakowaniach może przepisać za odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj. w przebiegu bólu o średnim i dużym nasileniu.
Wskazania pozwalające na przepisanie leku Poltram bezpłatnie:
  • nowotwory złośliwe.


Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Poltram:

Rp.
Poltram 100mg 1op 90 tabl. odpłatność 50%
S.1x1 tabl.

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

nazwa leku – zapisano na recepcie dawkę leku, co zgodnie z §6.1.pkt1) pozwala na jego identyfikację, więc farmaceuta wydaje lek poltram retard, gdyż jest to jedyny preparat w tej dawce,
ilość leku – nie istnieje refundowane opakowanie poltramu 90 tabletkowe, dodatkowo mając na uwadze §16.2. rozporządzenia farmaceuta przyjmuje najmniejsze refundowane opakowanie 10 tabl. jako przepisane przez lekarza;

odpłatność leku – ponieważ lek poltram występuje w wykazie leków refundowanych w odpłatności 30% oraz Bezpłatnie, a lekarz wpisał zniżkowo, choć błędnie odpłatność, to farmaceuta na podstawie §16.1.pkt1h) tiret drugi, wydaje lek w wyższej więc w tym przypadku 30%.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Poltram retard:

Rp.
Poltram retard 100mg 90 tabl. odpłatność B
S.1x1 tabl.

Dziewięć tysięcy miligramów tramadolu.

W tym przypadku lekarz poprawnie określił nazwę, dawkę i ilość leku oraz odpłatność. Ilość tabletek przekracza zawartość dwóch najmniejszych opakowań z wykazu leków refundowanych, dlatego lekarz podał dawkowanie preparatu. Na recepcie umieszczona jest także łączna zawartość substancji czynnej wyrażona słownie. W tym przypadku nie jest to konieczne. Obowiązek ten tyczy się środków odurzające lub substancji psychotropowych do których chlorowodorek tramadolu nie należy. Umieszczenie informacji o łącznej zawartości substancji czynnej nie stanowi istotnego błędu i nie przeszkadza w wydaniu leków z określoną refundacją NFZu.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Poltram:

Rp.
Poltram 100mg 1op 50 tabl. odpłatność 5,67zł
S.1x1 tabl.

W tym przypadku recepta zawiera 2 błędy:

nazwa leku – zapisano na recepcie dawkę leku, co zgodnie z §6.1.pkt1) pozwala na jego identyfikację, więc farmaceuta wydaje lek poltram retard, gdyż jest to jedyny preparat w tej dawce;

odpłatność – rozporządzenie przewiduje następujący sposób odpłatności za lek:

B lub równoważne – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie,
R lub równoważne – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową,
30% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania,
50% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu finansowania,
100% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego poza zakresem refundacji.

Umieszczenie przez lekarza ceny za jaką pacjent ma nabyć lek nie jest poprawną formą określenia odpłatności, dlatego farmaceuta na podstawie §16.1.pkt1 h) tiret drugi, wydaje lek w wyższej odpłatności dla pacjenta - w tym przypadku 30%.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Poltram:

Rp.
Poltram 50 mg 1op a 20 kaps.. odpłatność 30%
S.1x1 kaps.