Prawie 3 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na profilaktykę chorób naczyń mózgowych dostaną Szpitale Pomorskie oraz Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: badania przesiewowe, kampanie informacyjno-edukacyjną, film instruktażowy oraz stworzenie portalu internetowego.

Dodatkowe środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szpitale Pomorskie dostaną prawie 1,4 mln zł, a Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – ponad 1,5 mln zł.

Celem projektu jest wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA).

Programem profilaktycznym do końca 2019 r. objętych będzie około 12 tys. mieszkańców w wieku 40-65 lat z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Badania przesiewowe dotyczyć będą osób pracujących, u których przy pomocy tzw. check-listy zostaną zidentyfikowane czynniki ryzyka, grożące wystąpieniem udaru mózgu. Spośród tej grupy lekarze POZ do dalszych badań wytypują 3600 osób. Chorzy zostaną zdiagnozowani i otrzymają plan leczenia.

Szkolenia dla pracowników POZ będą realizowane przez dwie spółki. Skorzysta z nich po 240 lekarzy i pielęgniarek z 120 placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Szkolenia mają odbywać się dwuetapowo na początku projektu oraz po roku jego funkcjonowania. Chodzi o podniesienie kwalifikacji w zakresie wczesnego rozpoznania chorób naczyń mózgowych oraz wypracowanie standardów wykrywania chorób w ramach opieki koordynowanej lekarz POZ – neurolog/kardiolog. Dzięki temu ma wzrosnąć wykrywanie choroby we wczesnych etapach oraz skuteczność wykorzystania odpowiednich narzędzi przesiewowych. Jednocześnie pracownicy POZ oczekują informacji dotyczącej sprawnej diagnostyki, na którą będą kierowali swoich pacjentów po wstępnych rozpoznaniach.

Równocześnie będą prowadzone działania edukacyjne i informacyjne. Powstanie specjalny portal internetowy dla mieszkańców (materiały informacyjne), jak i lekarzy, pielęgniarek POZ, organizacji skupiających pacjentów z chorobami naczyń mózgowych, którzy będą współpracować w ramach projektu. Informacja o projekcie dostępna będzie również dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem konsultanta oraz specjalnie przygotowanej wersji portalu dostosowanej także dla osób z innymi niepełnosprawnościami np. związanymi z wadą wzroku. W lokalnych mediach emitowane będą spoty informacyjne oraz artykuły sponsorowane na temat całej akcji. Powstanie też film instruktażowy. Plakaty i ulotki znajdą się w biorących udział w projekcie POZ-ach tak, aby pacjenci mieli jak najlepszy dostęp do lekarza najbliżej miejsca zamieszkania, niezależnie od płci oraz niepełnosprawności, zapewniając brak barier infrastrukturalnych.

Będzie też rozsyłany tzw. mailing profilowany. Chodzi o podniesienie wiedzy dotyczącej wczesnego wykrywania choroby.

Powstanie też elektroniczne centrum koordynacji procesu kierowania osobami, u których zidentyfikowano czynniki ryzyka. Chodzi oto, aby pacjenci otrzymali rozpoznanie choroby oraz konkretne zalecenia.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego