Dzięki unijnemu dofinansowaniu Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie kupi między innymi tomograf komputerowy. Powstanie też nowa sala zabiegowa. Z kolei w gminie Chojnice powstanie ośrodek rehabilitacji kardiologicznej.

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie powstanie zabiegowa sala hybrydowa. Zmodernizowany zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej. Zakupiony będzie nowy tomograf komputerowy i dwa aparaty rentgenowskie oraz do USG, co poprawi jakość usług.

W Jarcewie w gminie Chojnice powstanie ośrodek rehabilitacji kardiologicznej. – Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 20 miejsc na rehabilitację stacjonarną oraz 20 miejsc dziennego pobytu. Kupionych będzie 10 kompletów do innowacyjnej rehabilitacji hybrydowej – mówi marszałek. Przeszkolony zostanie również zespół fizjoterapeutów. Przy rehabilitacji hybrydowej pacjent, który wcześniej był rehabilitowany na oddziale szpitalnym rozpoczyna tele-rehabilitację w domu. Mobilne urządzenia umożliwiają kontrolę zdalną kontrolę nad powrotem pacjenta do zdrowia.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, obydwa projekty zyskają 85 proc. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– Wartość projektu w Kościerzynie to ponad 15 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie około 13,5 mln zł. Z kolei ośrodek w Jarcewie otrzyma prawie 4 mln zł dofinansowania – poinformował marszałek województwa Mieczysław Struk.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego