63-letnia dentystka usłyszała prawomocny już wyrok za ponad 630 bezprawnych zwrotów kosztów za usługi stomatologiczne, które sięgają rzędu 160 tys. zł. Kobieta została skazana na 2 lat w zawieszeniu na 5 lat i koniecznością zapłaty tej kwoty na rzecz lubuskiego NFZ.

Sprawa prowadzona była przez policjantów zwalczających przestępczość korupcyjną z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp.

Śledczym udało się ustalić, że w latach 2011-2014 63-lenia dentystka z województwa lubuskiego wykonała ponad 630 zabiegów stomatologicznych z naruszeniem przepisów prawa. Lekarka poświadczała nieprawdę w dokumentacji kierowanej do Narodowego Funduszu Zdrowia. Kobieta wyłudzała refundację świadczeń medycznych, pomimo tego że wcześniej pobierała już opłatę od pacjentów leczonych w gabinecie prywatnym. Dodatkowo składała też wnioski za usługi, których nie wykonała w ogóle, albo za inne niż te, o których zwrot się zwracała. Część z dokumentacji zawierała również dane personalne osób, które już nie żyły. W ten bezprawny sposób kobieta wzbogaciła się w tym czasie o ponad 160 tys. zł czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Materiał dowodowy zgromadzony przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp oraz śledczych z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. był bardzo obszerny i precyzyjnie wykazywał, że 63-letnia lekarka wykonywała usługi wbrew warunkom kontraktu wyłudzając refundację świadczeń medycznych. Działania te czynione były z pełną premedytacją, gdzie pokrzywdzonym był Narodowy Fundusz Zdrowia, a co za tym idzie skarb państwa.

Kobieta została skazana na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat i obowiązek zapłaty ponad 160 tys zł. na NFZ.


Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.