Kompleksowa opieka onkologiczna, rozwój działań profilaktycznych, współpraca i koordynacja obsługi pacjentów w celu zapewnienia szybkiej diagnostyki oraz skojarzonego leczenia onkologicznego – to główne zadania powołanego 10 grudnia 2018 roku Elbląskiego Centrum Onkologii.

Elbląskie Centrum Onkologii tworzą wspólnie Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu oraz Centrum Radioterapii NU-MED.

Obydwa szpitale będą wspólnie podejmować działania służące wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych, koordynować obsługę pacjentów, by zapewnić im szybką i kompleksową diagnostykę oraz skojarzone leczenie onkologiczne.

W najbliższym czasie szpitale rozpoczną również pracę nad opracowaniem założeń do powstania unitów narządowych.


Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu