W Dzienniku Urzędowym MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe.

Do zadań Zespołu należy:

 • opracowanie rozwiązań mających na celu uproszczenie zasad preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i leki recepturowe;
 • opracowanie wytycznych w zakresie funkcjonowania receptury aptecznej oraz jej finansowania;
 • wypracowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania narzędzi systemowych ułatwiających preskrypcję i realizację recept przez osoby uprawnione;
 • opracowanie podstaw systemu monitorującego i kontrolującego nadmierną preskrypcję oraz konsumpcję leków;
 • stworzenie listy proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących receptury i leków recepturowych.

Jak czytamy w zarządzeniu minister zdrowia Katarzyny Sójki, w skład Zespołu weszło szerokie grono wybitnych specjalistów:

1) Przewodniczący - Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego - Pan Mateusz Oczkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

 • Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji przemysłowej,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie okulistyki,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii,
 • czterech przedstawicieli Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 • przedstawiciel Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia,
 • przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie",
 • przedstawiciel pracodawców aptecznych,
 • przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie,
 • przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie,
 • przedstawiciel Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych,
 • przedstawiciel środowiska producentów surowców farmaceutycznych stosowanych w recepturze aptecznej,
 • przedstawiciel uczelni medycznych.

Wyniki prac Zespołu mają zostać przedstawione najpóźniej do końca czerwca 2024 roku.

ZOBACZ: Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe