Ministerstwo Zdrowia zamierza pilotażowo zwiększyć dofinansowanie na szpitalne wyżywienie dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Pilotaż ma objąć poprawę jakości jedzenia, a także konsultacje dietetyczne, poradnictwo i edukację. Projekt rozporządzenia trafił właśnie do konsultacji.

1 października ma wystartować pilotaż programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”, który przewiduje wypracowanie jednolitych standardów określających zasady żywienia szpitalnego. To rozwiązanie dotyczyć będzie na razie oddziałów ginekologiczno-położniczych, czyli kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. W szczególności ma się odbywać poprzez podniesienie jakości żywienia hospitalizowanych kobiet, zwiększenia ich wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania, jak również wyrobienia dobrych nawyków żywieniowych. Projekt zakłada również podniesienie stawki żywieniowej.

Realizatorem pilotażu będzie mógł być każdy podmiot posiadający umowę z NFZ, który na jej podstawie udziela świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego na oddziałach o profilu neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym, ginekologicznym, patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii, ginekologii onkologicznej.

Średnia dzienna stawka żywieniowa w szpitalach wynosi 14 zł. Projekt zarządzenia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” zakłada podwojenie stawki podstawowej przeznaczonej na finansowanie tej grupy pacjentów. Pozostałe koszty, jak wynagrodzenie dietetyka, działania edukacyjne – stanowić będą 30 % stawki żywieniowej, czyli w sumie 18,20 zł.

Instytut Żywności i Żywienia w ramach projektu Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, a następnie w ramach prowadzenia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, zwany dalej „NCEŻ”, który jest kontynuacją tego projektu, stworzył portal www.ncez.pl. NCEŻ jest finansowane obecnie w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Są to miejsca w Internecie, gdzie m.in. kobiety w ciąży i po porodzie znajdą szereg ciekawych oraz przydatnych informacji i porad z zakresu zdrowego stylu życia. Szpitale będą wykorzystywać te treści, dzięki czemu nie muszą ponosić kosztów opracowania autorskich materiałów o ww. tematyce oraz kosztów uruchomienia dedykowanej strony internetowej. Ponadto instytucje odpowiedzialne za treści publikowane na ncez.pl gwarantują najwyższą jakość merytoryczną dostępnych treści. Co więcej, w ramach NCEŻ można uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: https://poradnia.ncez.pl/.

Wskaźnikami realizacji pilotażu będą liczba kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, które skorzystały z pilotażu, liczba realizatorów pilotażu, liczba osobodni pobytu oraz wartość środków finansowych poniesionych na realizację pilotażu przez NFZ w stosunku do środków finansowych planowanych na realizację pilotażu. Przewidziano również wskaźniki rezultatu i oddziaływania. Sposób pomiarów tych wskaźników przez NFZ uwzględni dane ze sprawozdawczości NFZ i dane przekazane przez realizatorów pilotażu. W ramach ewaluacji programu pilotażowego, w terminie 12 miesięcy po jego zakończeniu, NFZ opracuje raport końcowy uwzględniający ocenę tych wskaźników.

Zobacz projekt