W nowym badaniu przeprowadzonym przez University of California San Diego School of Medicine naukowcy potwierdzili, że pacjenci przyjmujący statyny mieli o 41 procent niższe ryzyko zgonu w szpitalu z powodu COVID-19. Wyniki zostały opublikowane w PLOS ONE i stanowią rozwinięcie wcześniejszych badań przeprowadzonych w UC San Diego Health w 2020 r.

Statyny są powszechnie stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi poprzez blokowanie enzymów wątrobowych odpowiedzialnych za wytwarzanie cholesterolu. Są powszechnie przepisywane: Centers for Disease Control szacuje, że 93 procent pacjentów, którzy stosują leki obniżające poziom cholesterolu, stosuje statyny.

„W obliczu tego wirusa na początku pandemii pojawiło się wiele spekulacji dotyczących niektórych leków, które wpływają na receptor ACE2 w organizmie, w tym statyn i czy mogą one wpływać na ryzyko COVID-19” – powiedziała dr Lori Daniels, prowadząca autor badania, profesor i dyrektor Oddziału Intensywnej Terapii Sercowo-Naczyniowej w UC San Diego Health.

„W tamtym czasie myśleliśmy, że statyny mogą hamować infekcję SARS-CoV-2 poprzez swoje znane działanie przeciwzapalne i zdolność wiązania, co może potencjalnie zatrzymać progresję wirusa”.

Korzystając z danych z Rejestru Chorób Układu Krążenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association), zespół badawczy z UC San Diego zastosował swoje oryginalne odkrycia do znacznie większej kohorty: ponad 10 000 hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych.

W szczególności naukowcy przeanalizowali anonimową dokumentację medyczną 10 541 pacjentów przyjętych z powodu COVID-19 w okresie dziewięciu miesięcy, od stycznia do września 2020 r., w 104 różnych szpitalach.

„Na podstawie tych danych przeprowadziliśmy bardziej zaawansowane analizy, próbując kontrolować współistniejące schorzenia, status społeczno-ekonomiczny i czynniki szpitalne” – powiedziała Daniels. „W ten sposób potwierdziliśmy nasze wcześniejsze ustalenia, że statyny są związane ze zmniejszonym ryzykiem zgonu z powodu COVID-19 wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19”.

Daniels powiedziała, że wydaje się, że większość korzyści dotyczy pacjentów, którzy mają uzasadnione powody medyczne do przyjmowania statyn, takie jak choroba sercowo-naczyniowa w wywiadzie lub wysokie ciśnienie krwi. Według zespołu badawczego stosowanie statyn lub leków przeciwnadciśnieniowych wiązało się z 32-procentowym niższym ryzykiem zgonu wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 z historią choroby sercowo-naczyniowej lub nadciśnienia.

W badaniu zastosowano statystyczne techniki dopasowywania w celu porównania wyników pacjentów, którzy stosowali statyny lub leki przeciwnadciśnieniowe, z podobnymi pacjentami, którzy tego nie robili.

„Dopasowaliśmy każdego pacjenta do jednego lub więcej podobnych pacjentów, wykorzystując lokalizację szpitala, miesiąc przyjęcia, wiek, rasę, pochodzenie etniczne, płeć i listę wcześniej istniejących schorzeń, aby obie grupy były jak najbardziej porównywalne” – powiedziała Dr Karen Messer, współautorka badania i profesor biostatystyki w UC San Diego School of Medicine.

Receptor ACE2 – cel regulacyjny statyn – pomaga kontrolować ciśnienie krwi. W 2020 roku odkryto, że wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje przede wszystkim ten sam receptor do wnikania do komórek płuc.

Według naukowców statyny i leki przeciwnadciśnieniowe stabilizują choroby podstawowe, na które są przepisywane, co zwiększa prawdopodobieństwo wyzdrowienia pacjentów po COVID-19.

„Podobnie jak w przypadku każdego badania obserwacyjnego, nie możemy powiedzieć z całą pewnością, że opisane przez nas powiązania między stosowaniem statyn a zmniejszonym nasileniem zakażenia COVID-19 są zdecydowanie spowodowane samymi statynami; jednak teraz możemy powiedzieć z bardzo mocnymi dowodami, że mogą one odgrywać kluczową rolę w znacznym obniżeniu ryzyka zgonu pacjenta z powodu COVID-19” – powiedział Daniels. „Mamy nadzieję, że wyniki naszych badań będą zachętą dla pacjentów do dalszego przyjmowania leków”.

Wstępne badanie obejmowało 170 zanonimizowanych dokumentacji medycznych pacjentów otrzymujących opiekę w UC San Diego Health. Naukowcy odkryli, że stosowanie statyn przed przyjęciem do szpitala z powodu COVID-19 spowodowało ponad 50-procentowe zmniejszenie ryzyka rozwoju ciężkiej infekcji.

Rejestr Chorób Układu Krążenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association) zawiera zidentyfikowane dane dotyczące zdrowia pacjentów leczonych z powodu COVID-19 w ponad 140 uczestniczących szpitalach w całym kraju. Od lipca 2021 r. do platformy wprowadzono dane z ponad 49 000 rekordów pacjentów.

Źródło: sciencedaily.com