Bezpłatna mobilna aplikacja drWidget ChPL – zawiera oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Baza ChPL została zbudowana na urzędowych źródłach dostępnych w Polsce oraz Europie. Baza zawiera ponad 8200 ChPL.

ChPL – Charakterystyka Produktu Leczniczego – jest podstawowym dokumentem opisującym dany lek. ChPL tworzony jest przez Podmiot Odpowiedzialny i na jego podstawie dany lek zostaje dopuszczony do obrotu na terenie danego kraju lub we wszystkich Krajach Unii Europejskiej.ChPL zawiera podstawowe informacje o leku, które podzielona są na 7 rozdziałów:

1. Nazwa leku
2. Skład ilościowy i jakościowy
3. Postać leku
4. Szczegółowe dane kliniczne (wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie i sposób podawania, ciąża i laktacja)
5. Właściwości farmakologiczne
6. Dane farmaceutyczne
7. Dane Podmiotu Odpowiedzialnego i rejestracyjne

Oryginalne wersje ChPL dają gwarancje zgodności oraz rzetelności przy poszukiwaniu informacji na temat danego leku. Wskazania do stosowania zawarte są w pkt. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego – to najpewniejsze źródło, które pozwoli uniknąć błędnego wystawienia recepty lekarskiej na lek objęty refundacją w danym wskazaniu.

DrWidget ChPL posiada standardową wyszukiwarkę – pozwalającą wyszukać daną frazę, konkretny lek, wskazanie czy substancję czynną.

Ponadto pozwala na wyświetlenie leków w zależności od drogi podania. Kategorie wg których można wyszukać leki to: do nosa, do ucha, doodbytniczo, dopochwowo, doustnie, iniekcje, na skórę, na spojówkę oka, podjęzykowo, przezskórnie i wziewnie. Kategorię można ze sobą łączyć.


DrWidget ChPL dostępna jest dla systemu:


- iOS

- android

- Windows Phone

Polecamy także inne aplikacje z serii drWidget.

W Państwa opinii LekSeek Polska to lider na rynku informacji o lekach. Dziękujemy za zaufanie.


Zespół LekSeek Polska
z myślą o lekarzach...