Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia negatywnie ocenia zapisy zawarte w poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. Swoje stanowisko przekazali przewodniczącemu sejmowej Komisji Zdrowia Tomaszowi Latosowi.

"Po szczegółowym zapoznaniu się z powyższym projektem uważamy, że proponowane kierunki działań doprowadzą do chaosu oraz konfliktów, dlatego też wnioskujemy o uchylenie projektu ustawy w całości" – podkreśliła prezes PPOZ Bożena Janicka w przesłanym PAP komunikacie.

Zdaniem lekarzy PPOZ obowiązek testowania, a konkretnie wykorzystania testowania personelu do nierealnej identyfikacji i weryfikacji przez pracodawcę osoby zakażającej, po pierwsze niesie ze sobą dodatkowe obciążenia, a po drugie doprowadzi do konfliktów o niewyobrażalnej skali na linii pracodawca – personel oraz personel między sobą.

"Po raz kolejny podkreślamy, że podstawową formą walki z pandemią COVID-19 są szczepienia ochronne, a właściwie: S-D-D-M (Szczepienia - Dezynfekcja - Dystans- Maseczka). Testowanie jest kierunkiem jak najbardziej wskazanym, natomiast wprowadzenie powyższych zapisów w proponowanej przez posłów formie, w której kładzie się nacisk na poszukiwaniu +winnego+ zakażenia, czy odszkodowaniach, spowoduje konflikty na linii pracodawca - zatrudniony personel, zatrudniony personel między sobą a pracodawcą. Dlatego powyższy projekt ustawy opiniujemy negatywnie i wnioskujemy o uchylenie w całości" – podkreśla Janicka.

Pismo PPOZ przesłane zostało do wiadomości ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka oraz Andrzeja Matyji - prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 wniosła w ubiegłym tygodniu grupa posłów PiS; zakłada on wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a także żądanie przez pracodawców informacji o negatywnym wyniku takiego testu.

Nieodpłatny test pracownik będzie mógł wykonać zasadniczo raz w tygodniu. Testy będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z projektem pracownik, który nie poddał się testowi diagnostycznemu, nadal będzie świadczył u pracodawcy pracę na dotychczasowych zasadach. Nie będzie z tego względu delegowany do wykonywania pracy poza stałe miejsce pracy bądź wykonywania pracy innego rodzaju, jednak w przewidzianych w projekcie sytuacjach będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia kogoś koronawirusem SARS-CoV-2. (PAP)


Źródło: PAP