Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem już od 1 stycznia 2016 r. każdy szpital będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie od zdarzeń medycznych pod rygorem wykreślenia przez wojewodę z rejestru podmiotów leczniczych. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej apelują do Ministra Zdrowia o nowelizację ustawy o działalności leczniczej, tak aby ubezpieczenia od zdarzeń medycznych pozostały dla szpitali dobrowolne. Dzięki temu mogłyby zaoszczędzić nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Zdaniem Pracodawców RP, mimo zmian sposobu obliczania maksymalnej wysokości kwoty ubezpieczenia proponowana wysokość składki jest nadal zdecydowanie za wysoka. Z informacji uzyskanych przez Pracodawców RP z ponad stu szpitali wynika, że poziom składki – w zależności od wielkości i profilu placówki – wynosi od ok. 250 do 700 tys. zł. Jest to bardzo duża kwota, istotnie wpływająca na płynność finansową większości podmiotów leczniczych i zupełnie nieadekwatna do szkodowości – która wśród ankietowanych w okresie trzyletnim nie przekroczyła kwoty 60 tys. zł.

Zdaniem Pracodawców RP przy tak niskim poziomie finansowania systemu ochrony zdrowia, maksymalnie dużo środków powinno być przeznaczane na leczenie pacjentów. To na nich bowiem w pierwszym rzędzie odbijają się wszelkie dodatkowe obciążenia, obniżając jakość i standard usług medycznych.


Źródło: pracodawcyrp.pl