Ze względu na bardzo pozytywne doświadczenia z rozwiązaniami przyjętymi w organizacji i finansowaniu zabiegów usuwania zaćmy, Pracodawcy RP zwrócili się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o rozważenie nielimitowanego finansowania zabiegów w zakresie jednodniowych zabiegów okulistycznych, w tym m.in. zabiegów usuwania jaskry, zaćmy z jaskrą oraz zabiegów witrektomii.

Zdaniem Pracodawców RP, postulat ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno podmiotów leczniczych realizujących chirurgię okulistyczną, jak i pacjentów.

"Powyższy wniosek uzasadnia fakt, iż dotychczas nie stworzono w Polsce skutecznych rozwiązań organizacyjnych ani finansowych, które by zabezpieczały w pełni kwestie dostępności i finansowania tych zabiegów. Przedstawiona propozycja jest również zasadna z powodu ograniczonego dostępu do tych zabiegów, z uwagi na długi czas oczekiwania, który jest konsekwencją ograniczonych środków finansowanych. Poza tym dość istotnym elementem jest również niewykorzystanie zasobów istniejących ośrodków okulistycznych oraz potencjału specjalistycznej kadry i nowoczesnej aparatury medycznej" - napisali przedsiębiorcy.

"Jak nam wiadomo, przedstawiona sprawa jest aktywnie wspierana przez prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa, Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki" - zaznaczył dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Źródło: Pracodawcy RP