Choroby skóry są czwartą najczęstszą przyczyną zachorowań u ludzi, jednak wielu dotkniętych schorzeniem dermatologicznym osób nie konsultuje się z lekarzem. W nowym czasopiśmie European Academy of Dermatology and Venereology za pomocą badania oceniono częstość występowania chorób skóry poza stwierdzanymi typowo w warunkach medycznych.

Aby uwzględnić osoby, które nigdy lub rzadko szukają pomocy medycznej, badanie nie opierało się na informacjach pozyskanych z ubezpieczenia zdrowotnego, a raczej na danych zebranych podczas monachijskiego Oktoberfest w Niemczech. Badania przesiewowe były przeprowadzane losowo na uczestniczących gościach.

Spośród 2701 osób uczestniczących w badaniu, co najmniej jedną anomalię skórną zaobserwowano u 1 662 uczestników (64,5%). Najczęstszymi rozpoznaniami były rogowacenie słoneczne (26,6%), trądzik różowaty (25,5%) i wyprysk (11,7%). Częstość występowania chorób skóry wzrastała z wiekiem i była większa u mężczyzn (72,3%) niż u kobiet (58,0%). Prawie dwie trzecie dotkniętych chorobą uczestników nie zdawało sobie sprawy ze swoich nieprawidłowych wyników.

„Choroby skóry mogą być nawet bardziej rozpowszechnione niż wcześniej sądzono. Biorąc pod uwagę ich znaczący wpływ na życie indywidualne, rodzinne i społeczne, a także związane z nimi duże obciążenie ekonomiczne spowodowane nieodpowiednim leczeniem "na własną rękę" czyli niemedycznym, znaczenie chorób skóry w aspekcie zdrowia publicznego jest niedoceniane ”- powiedział starszy autor badania dr Alexander Zink z Politechniki w Monachium. „Potrzebne są kampanie informacyjne i uświadamiające, które wspomogą lepsze radzenie sobie z tym zaniedbanym problemem i zmniejszą globalne obciążenie chorobami skóry”.

Źródło: sciencedaily.com